Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "34.1.2. Krænkelse foretaget af en de kontraherende parter" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Loizidou (Tyrkiet) Dom afsagt den 23. marts 1995. Sagsnummer 40/1993/435/514, offentliggjort som A 310 (3.1996 side 157) 34.1.2. Krænkelse foretaget af en de kontraherende parter 35.2.1. Domstolen må ikke behandle anonyme klager Storkammer bestående af 18 dommere Afgørelsen udelades, da den alene tager stilling til den tyrkiske

Ingen adgang

fødsel 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund Artikel 17 17 Forbud mod misbrug af rettigheder Artikel 18 18.0.1 Begrænsning i brug af indskrænkninger i rettigheder Artikel 34 34.1.1 Domstolen må modtage en klage fra enhver person, en hver ikke-statslig organisation eller gruppe af enkelt 34.1.2 Krænkelse foretaget af en de