Søgeresultater

Viser 1 - 9 af 9 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv." x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Diaz Ruano (Spanien) Dom afsagt den 26. april 1994. Sag nr. 42/1983/437/516, offentliggjort som A 285‑B (1.1995 side 034) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 9 dommere Forlig blev indgået mellem den spanske regering og Diaz Ruano, efter at

Ingen adgang

Ribitsch (Østrig) Dom afsagt den 4. december 1995. Sagsnummer 42/1994/489/571, offentliggjort som A 336 (2.1997 side 106) 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 9 dommere Fysisk skade, som var overgået en anholdt under en ulovlig frihedsberøvelse, medførte et krav om, at regeringen forklarede dækkende om

Ingen adgang

Kmetty mod Ungarn Dom af 16. december 2003. Klagesag nr. 57967 (2-3.2004 side 142)/00 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående 7 dommere Klageren påstod, at han var blevet mishandlet af politibetjente i forbindelse med en anholdelse og efterfølgende frihedsberøvelse. På baggrund af sagens omstændigheder var det

Ingen adgang

Selmouni mod Frankrig Dom afsagt den 28. juli 1999. Klagesag nr. 25803/94 (5.2000 side 180) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Storkammer bestående af 17 dommere I dommen fastslår Menneskerettighedsdomstolen, at klager var blevet mishandlet

Ingen adgang

.I mod Frankrig (2.2021 side 84) 3.0.5 Forhold under afsoning 3.0.6 Diskrimination 3.0.7 Medicinsk behandling 3.0.8 Isolationsanbringelse 3.0.9 Politiets behandling af anholdte mv. 3.0.10 Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 3.0.11 Diverse Artikel 4 4.1.1 Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1 Forbud mod tvangs- eller

Ingen adgang

Cestaro mod Italien Dom af 7. april 2015 Klagesag nr. 6884/11 (4.2015 side 239) 3.0.1. Tortur 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager var demonstrant i forbindelse med G8 topmødet i Genoa i 2001. En gruppe demonstranter, heriblandt klager, havde af kommunen fået tilladelse til at

Ingen adgang

R.L. og M.-J.D. mod Frankrig Dom af 19. maj 2004. Klagesag nr. 44568/98 (5.2004 side 262) 3.0.9. Politiets behandling af anholdte m.v. 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.1.7. Lovlig frihedsberøvelse af personer for at hindre spredning af smitsomme sygdomme samt af personer, der er sindssyge

Ingen adgang

Jalloh mod Tyskland Dom af 11. juli 2006 Klagesag nr. 54810/00 (6.2006 side 344) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.7. Medicinsk behandling 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. 6.1. Ret til retfærdig rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Fire politifolk så klageren tage små plastposer

Ingen adgang

Bouyid mod Belgien Dom af 28. marts 2015 Klagesag nr. 23380/09 (6.2015 side 385) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne er to brødre, som boede med deres familie ved siden af en politistation. Klagerne påstod, at de var blevet