Søgeresultater

Viser 1 - 9 af 9 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "3.0.7. Medicinsk behandling" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Blokhin mod Rusland Dom af 23. marts 2016 Klagesag nr. 47152/06 (3/4.2016 side 48) 3.0.7. Medicinsk behandling 5.1.6. Tilbageholdelse af en mindreårig ifølge en lovlig afgørelse 6.1.4.2. Ret til bistand fra en advokat 6.1.4.3. Ret til at afhøre eller lade afhøre vidner Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig

Ingen adgang

Paposhvili mod Belgien Dom af 13. december 2016 Klagesag nr. 41738/10 (1.2017 side 51) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 3.0.7. Medicinsk behandling 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager, der var georgisk statsborger, indrejste i Belgien i 1998. Han fik

Ingen adgang

Wenner mod Tyskland Dom af 1. september 2016 Klagesag nr. 62303/13 (5/6.2016 side 54) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.5. Forhold under afsoning 3.0.7. Medicinsk behandling Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager havde siden 1973 været afhængig af heroin og fulgte siden 1991 en

Ingen adgang

Serifis mod Grækenland Dom af 2. november 2006 Klagesag nr. 27695/03 (2.2007 side 121) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.5. Forhold under afsoning 3.0.7. Medicinsk behandling Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klageren lider af sklerose. Han blev frihedsberøvet i forbindelse med en

Ingen adgang

.I mod Frankrig (2.2021 side 84) 3.0.5 Forhold under afsoning 3.0.6 Diskrimination 3.0.7 Medicinsk behandling 3.0.8 Isolationsanbringelse 3.0.9 Politiets behandling af anholdte mv. 3.0.10 Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 3.0.11 Diverse Artikel 4 4.1.1 Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1 Forbud mod tvangs- eller

Ingen adgang

N. mod Storbritannien Dom af 27. maj 2008 Klagesag nr. 26565/05 (4.2008 side 247) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 3.0.7. Medicinsk behandling Storkammerafgørelse Dommen er endelig Klager, der er født i Uganda og hiv-positiv, fik afslag på asyl

Ingen adgang

Jalloh mod Tyskland Dom af 11. juli 2006 Klagesag nr. 54810/00 (6.2006 side 344) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.7. Medicinsk behandling 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. 6.1. Ret til retfærdig rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Fire politifolk så klageren tage små plastposer

Ingen adgang

Rohde mod Danmark Dom af 21. juli 2005 Klagesag nr. 69332/01 (6.2005 side 348) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.7. Medicinsk behandling 3.0.8. Isolationsanbringelse Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klager blev i 1994 anholdt som mistænkt for indførsel af 5,6 kg kokain og varetægtsfængslet i

Ingen adgang

A.A. mod Grækenland Dom af 22. juli 2010 Klagesag nr. 12186/08 (5.2010 side 353) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.7. Medicinsk behandling Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er palæstinensisk flygtning fra Libanon, der kom til Grækenland i en båd med flygtninge. Klager søgte om asyl og