Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "3.0.6. Diskrimination" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

.I mod Frankrig (2.2021 side 84) 3.0.5 Forhold under afsoning 3.0.6 Diskrimination 3.0.7 Medicinsk behandling 3.0.8 Isolationsanbringelse 3.0.9 Politiets behandling af anholdte mv. 3.0.10 Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 3.0.11 Diverse Artikel 4 4.1.1 Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1 Forbud mod tvangs- eller

Ingen adgang

Stasi mod Frankrig Dom af 20. oktober 2011 Klagesag nr. 25001/07 (6.2011 side 400) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.5. Forhold under afsoning 3.0.6. Diskrimination Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager blev under to fængselsophold udsat for voldelige overgreb og voldtægt fra sine