Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 41 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Harkins og Edwards mod Storbritannien Dom af 17. januar 2012 Klagesag nr. 9146/07 og 32650/07 (1.2012 side 29) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

Othman (Abu Qatada) mod Storbritannien Dom af 17. januar 2012 Klagesag nr. 8139/09 (1.2012 side 33) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 6.0.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager, som er jordansk

Ingen adgang

Ilias og Ahmed mod Ungarn Dom af 21. november 2019 Klagesag nr. 47287/15 (1. 2020 side 35) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.2. Berøvelse af friheden Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne, der var statsborgere i Bangladesh, havde søgt asyl i

Ingen adgang

Savran mod Danmark Dom af 1. oktober 2019 Klagesag nr. 57467/15 (4. 2019 side 39) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Sagen vedrører udsendelsen til Tyrkiet af klager, som er en psykisk syg tyrkisk mand, som har

Ingen adgang

T.I. mod Storbritannien Afgørelse afsagt den 7. marts 2000. Klagesag nr. 43844/98 (1.2001 side 045) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående 7 dommere En srilankansk statsborger, der gjorde gældende, at han var blevet udsat for tortur i sit hjemland, flygtede til Tyskland, hvor han ansøgte om asyl. Denne

Ingen adgang

Paposhvili mod Belgien Dom af 13. december 2016 Klagesag nr. 41738/10 (1.2017 side 51) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 3.0.7. Medicinsk behandling 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager, der var georgisk statsborger, indrejste i Belgien i 1998. Han fik

Ingen adgang

J.K. m.fl. mod Sverige Dom af 23. august 2016 Klagesag nr. 59166/12 (3/4.2016 side 60) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager og hans hustru og søn var flygtet fra Irak, hvor de på

Ingen adgang

Panjeheighalehei mod Danmark Dom af 13. oktober 2009 Klagesag nr. 11230/07 (1.2010 side 72) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 6.0.1. Rettigheder, der ikke er dækket af artikel 6 Kammer bestående af 7 dommere Klager var i 1997 indrejst med sin mor og søster i Danmark og søgte i den forbindelse asyl. Flygtningenævnet gav

Ingen adgang

T.I. mod Storbritannien Afgørelse afsagt den 7. marts 2000. Klagesag nr. 43844/98 (2.2001 side 076) 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående 7 dommere En srilankansk statsborger, der gjorde gældende, at han var blevet udsat for tortur i sit hjemland, flygtede til Tyskland, hvor han ansøgte om asyl. Denne

Ingen adgang

F.G. mod Sverige Dom af 23. marts 2016 Klagesag nr. 43611/11 (2.2016 side 77) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er iransk statsborger og kom i 2009 til Sverige, hvor han søgte asyl. Klager flygtede fra Iran