Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 12 resultater for :

  • "3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Jabari mod Tyrkiet - Dom afsagt den 11. juli 2000. Klagesag nr. 40035/98 (3.2001 side 130)

Jabari mod Tyrkiet Dom afsagt den 11. juli 2000. Klagesag nr. 40035/98 (3.2001 side 130) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved

Ingen adgang

Murray mod Holland - Dom af 26. april 2016 Klagesag nr. 10511/10 (3/4.2016 side 64)

Murray mod Holland Dom af 26. april 2016 Klagesag nr. 10511/10 (3/4.2016 side 64) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.5. Forhold under afsoning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager, der var bosat i De Nederlandske Antiller, blev i

Ingen adgang

Said mod Holland - Dom af 5. juli 2005 Klagesag nr. 2345/02 (6.2005 side 337)

Said mod Holland Dom af 5. juli 2005 Klagesag nr. 2345/02 (6.2005 side 337) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren

Ingen adgang

Bader m.fl. mod Sverige - Dom af 8. november 2005 Klagesag nr. 13284/04 (2.2006 side 102)

Bader m.fl. mod Sverige Dom af 8. november 2005 Klagesag nr. 13284/04 (2.2006 side 102) 2.1.2. Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere

Ingen adgang

Harkins og Edwards mod Storbritannien - Dom af 17. januar 2012 Klagesag nr. 9146/07 og 32650/07 (1.2012 side 29)

Harkins og Edwards mod Storbritannien Dom af 17. januar 2012 Klagesag nr. 9146/07 og 32650/07 (1.2012 side 29) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

N mod Finland - Dom af 26. juli 2005 Klagesag nr. 38885/02 (6.2005 side 355)

N mod Finland Dom af 26. juli 2005 Klagesag nr. 38885/02 (6.2005 side 355) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klager, der er

Ingen adgang

Renolde mod Frankrig - Dom af 16. oktober 2008 Klagesag nr. 5608/05 (1.2009 side 75)

Renolde mod Frankrig Dom af 16. oktober 2008 Klagesag nr. 5608/05 (1.2009 side 75) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

Schimanek mod Østrig - Afgørelse af 1. februar 2000. Klagesag nr. 32307/96 (6.2000 side 241)

Schimanek mod Østrig Afgørelse af 1. februar 2000. Klagesag nr. 32307/96 (6.2000 side 241) 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed

Ingen adgang

Al-Saadoon og Mufdhi mod Storbritannien - Dom af 2. marts 2010 Klagesag nr. 61498/08 (3.2010 side 205)

Al-Saadoon og Mufdhi mod Storbritannien Dom af 2. marts 2010 Klagesag nr. 61498/08 (3.2010 side 205) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.1.2. Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf

Ingen adgang

Öcalan mod Tyrkiet - Dom af 12. maj 2005 Klagesag nr. 46221/99 (5.2005 side 295)

Öcalan mod Tyrkiet Dom af 12. maj 2005 Klagesag nr. 46221/99 (5.2005 side 295) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.1.2. Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3