Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 72 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Harkins og Edwards mod Storbritannien Dom af 17. januar 2012 Klagesag nr. 9146/07 og 32650/07 (1.2012 side 29) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

Ilias og Ahmed mod Ungarn Dom af 21. november 2019 Klagesag nr. 47287/15 (1. 2020 side 35) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.2. Berøvelse af friheden Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne, der var statsborgere i Bangladesh, havde søgt asyl i

Ingen adgang

Savran mod Danmark Dom af 1. oktober 2019 Klagesag nr. 57467/15 (4. 2019 side 39) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Sagen vedrører udsendelsen til Tyrkiet af klager, som er en psykisk syg tyrkisk mand, som har

Ingen adgang

Z.A. og andre mod Rusland Dom af 21. november 2019 Klagesag nr. 61411/15, 61420/15, 61427/15 og 3028/16 (1. 2020 side 39) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.2. Berøvelse af friheden Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var fire uafhængige personer, der alle var indrejst og havde søgt asyl i

Ingen adgang

Hristozov m.fl. mod Bulgarien Dom af 13. november 2012 Klagesag nr. 47039/11 (1.2013 side 42) 2.1.1. Enhvers ret til liv skal være beskyttet 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 8.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.6. Nødvendig i et demokratisk samfund af hensyn til sundheden eller sædeligheden 8

Ingen adgang

Marcello Viola mod Italien (nr. 2) Dom af 13. juni 2019 Klagesag nr. 77633/16 (2. 2019 side 47) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager var blev idømt fængsel på livstid for mafiarelaterede forbrydelser. Han fik afslag på sin ansøgning om udgangstilladelse og

Ingen adgang

Wenner mod Tyskland Dom af 1. september 2016 Klagesag nr. 62303/13 (5/6.2016 side 54) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.5. Forhold under afsoning 3.0.7. Medicinsk behandling Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager havde siden 1973 været afhængig af heroin og fulgte siden 1991 en

Ingen adgang

Wainwright mod Storbritannien Dom af 26. september 2006 Klagesag nr. 12350/04 (1.2007 side 57) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.10. Fængselspersonalets behandling af afsonere m.v. 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro

Ingen adgang

Henaf mod Frankrig Dom af 27. november 2003. Klagesag nr. 65436/01 (1.2004 side 058) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling Kammer bestående af 7 dommere Klageren, der var 75 år og afsonede en fængselsstraf, skulle opereres på et hospital. Natten inden operationen lå klageren lænket til en hospitalsseng. Der var ikke