Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "3.0.10.Fængselspersonalets behandling af afsonere mv." x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Hurtado (Schweiz) Dom afsagt den 28. januar 1994. Sagsnummer 37/1993/432/511, offentliggjort som A 280‑A (1.1994 side 029) 3.0.10. Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. Kammer bestående af 9 dommere Medens sagen verserede for Domstolen, blev der indgået forlig mellem Hurtado og den schweiziske regering, efter at Kommissionen

Ingen adgang

Wainwright mod Storbritannien Dom af 26. september 2006 Klagesag nr. 12350/04 (1.2007 side 57) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.10. Fængselspersonalets behandling af afsonere m.v. 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro

Ingen adgang

Bollan mod Storbritannien Afgørelse truffet den 4. maj 2000. Klagesag nr. 42117/98 (2.2001 side 083) 3.0.10. Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående 7 dommere En narkoman, der var varetægtsfængslet, blev på grund af

Ingen adgang

.I mod Frankrig (2.2021 side 84) 3.0.5 Forhold under afsoning 3.0.6 Diskrimination 3.0.7 Medicinsk behandling 3.0.8 Isolationsanbringelse 3.0.9 Politiets behandling af anholdte mv. 3.0.10 Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 3.0.11 Diverse Artikel 4 4.1.1 Forbud mod slaveri eller trældom 4.2.1 Forbud mod tvangs- eller