Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 19 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "3.0.1. Tortur" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Al-Adsani mod Storbritannien Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 35763/97 (1.2002 side 051) 3.0.1. Tortur 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav på en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, som var både britisk og kuwaitisk statsborger, gjorde tjeneste

Ingen adgang

Mouisel mod Frankrig Dom af 14. november 2002. Klagesag nr. 67263/01 (1.2003 side 058) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en umenneskelig og nedværdigende behandling i strid med artikel 3, at klager, der afsonede en fængselsdom og blev behandlet

Ingen adgang

J.K. m.fl. mod Sverige Dom af 23. august 2016 Klagesag nr. 59166/12 (3/4.2016 side 60) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager og hans hustru og søn var flygtet fra Irak, hvor de på

Ingen adgang

Renolde mod Frankrig Dom af 16. oktober 2008 Klagesag nr. 5608/05 (1.2009 side 75) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

El Masri mod Makedonien Dom af 13. december 2012 Klagesag nr. 39630/09 (2.2013 side 79) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager, som

Ingen adgang

Mamatkulov og Abdurasulovic mod Tyrkiet Dom af 6. februar 2003. Klagesag nr. 46827/99 og 46951/99 (3.2003 side 142) 3.0.1. Tortur 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke tilstrækkeligt godtgjort, at Tyrkiets udlevering af to eftersøgte personer til Usbekistan krænkede artikel 3

Ingen adgang

Selmouni mod Frankrig Dom afsagt den 28. juli 1999. Klagesag nr. 25803/94 (5.2000 side 180) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Storkammer bestående af 17 dommere I dommen fastslår Menneskerettighedsdomstolen, at klager var blevet mishandlet

Ingen adgang

Gennadiy Naumenko mod Ukraine Dom afsagt den 10. februar 2004. Klagesag nr. 42023/98 (4.2004 side 186) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at

Ingen adgang

Venkadajalasarma mod Holland Dom af 17. februar 2004. Klagesag nr. 58510/00 (4.2004 side 192) Thampibillai mod Holland Dom af 17. februar 2004. Klagesag nr. 61350/00 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere

Ingen adgang

absolut nødvendigt for at forhindre flugt fra lovlig frihedsberøvelse eller for lovligt at undertrykke optøjer eller opstand Artikel 3 3.0.1 Tortur 3.0.2 Umenneskelig eller nedværdigende behandling X og andre mod Bulgarien (1.2021 side 43) 3.0.3 Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4 Udlevering, udvisning, deportation, afvisning K