Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 20 resultater for :

  • "3.0.1. Tortur" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Rivas mod Frankrig - Dom af den 1. april 2004. Klagesag nr. 59584/00 (5.2004 side 249)

Rivas mod Frankrig Dom af den 1. april 2004. Klagesag nr. 59584/00 (5.2004 side 249) 3.0.1. Tortur Kammer bestående af 7 dommere Der forelå en krænkelse af Konventionens artikel 3, da en politimand under afhøring af klageren havde slået vedkommende. Menneskerettighedsdomstolen fandt det i modsætning til den nationale ankeinstans ikke

Ingen adgang

Mouisel mod Frankrig - Dom af 14. november 2002. Klagesag nr. 67263/01 (1.2003 side 058)

Mouisel mod Frankrig Dom af 14. november 2002. Klagesag nr. 67263/01 (1.2003 side 058) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en umenneskelig og nedværdigende behandling i strid med artikel 3, at klager, der afsonede en fængselsdom og blev behandlet

Ingen adgang

Mamatkulov og Abdurasulovic mod Tyrkiet - Dom af 6. februar 2003. Klagesag nr. 46827/99 og 46951/99 (3.2003 side 142)

Mamatkulov og Abdurasulovic mod Tyrkiet Dom af 6. februar 2003. Klagesag nr. 46827/99 og 46951/99 (3.2003 side 142) 3.0.1. Tortur 6.1. Ret til retfærdig rettergang Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke tilstrækkeligt godtgjort, at Tyrkiets udlevering af to eftersøgte personer til Usbekistan krænkede artikel 3

Ingen adgang

Cestaro mod Italien - Dom af 7. april 2015 Klagesag nr. 6884/11 (4.2015 side 239)

Cestaro mod Italien Dom af 7. april 2015 Klagesag nr. 6884/11 (4.2015 side 239) 3.0.1. Tortur 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager var demonstrant i forbindelse med G8 topmødet i Genoa i 2001. En gruppe demonstranter, heriblandt klager, havde af kommunen fået tilladelse til at

Ingen adgang

Al-Adsani mod Storbritannien - Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 35763/97 (1.2002 side 051)

Al-Adsani mod Storbritannien Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 35763/97 (1.2002 side 051) 3.0.1. Tortur 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav på en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, som var både britisk og kuwaitisk statsborger, gjorde tjeneste

Ingen adgang

J.K. m.fl. mod Sverige - Dom af 23. august 2016 Klagesag nr. 59166/12 (3/4.2016 side 60)

J.K. m.fl. mod Sverige Dom af 23. august 2016 Klagesag nr. 59166/12 (3/4.2016 side 60) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager og hans hustru og søn var flygtet fra Irak, hvor de på

Ingen adgang

M.E. mod Danmark - Dom af 8. juli 2014 Klagesag nr. 58363/10 (5.2014 side 342)

M.E. mod Danmark Dom af 8. juli 2014 Klagesag nr. 58363/10 (5.2014 side 342) 3.0.1. Tortur 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro og forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager blev i Danmark idømt 7 års fængsel for alvorlig

Ingen adgang

Said mod Holland - Dom af 5. juli 2005 Klagesag nr. 2345/02 (6.2005 side 337)

Said mod Holland Dom af 5. juli 2005 Klagesag nr. 2345/02 (6.2005 side 337) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klageren

Ingen adgang

Nevmerzhitsky mod Ukraine - Dom af 5. april 2005 Klagesag nr. 54825/00 (4.2005 side 270)

Nevmerzhitsky mod Ukraine Dom af 5. april 2005 Klagesag nr. 54825/00 (4.2005 side 270) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden øvrighedsperson og skal være

Ingen adgang

Gennadiy Naumenko mod Ukraine - Dom afsagt den 10. februar 2004. Klagesag nr. 42023/98 (4.2004 side 186)

Gennadiy Naumenko mod Ukraine Dom afsagt den 10. februar 2004. Klagesag nr. 42023/98 (4.2004 side 186) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at