Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 24 resultater for :

  • "3.0.1. Tortur" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

El-Asmar mod Danmark - Dom af 2. oktober 2023 - Klagesag nr. 2775/19

Ingen adgang

Safi og andre mod Grækenland - Dom af 7. juli 2022 - Klagesag nr. 5418/15

Ingen adgang

Savran mod Danmark - Dom af 7. december 2021 - Klagesag nr. 57467/15 

Ingen adgang

N.M. mod Belgien - Dom af 18. april 2023 - Klagesag nr. 43966/19

Ingen adgang

Rivas mod Frankrig - Dom af den 1. april 2004. Klagesag nr. 59584/00 (5.2004 side 249)

Rivas mod Frankrig Dom af den 1. april 2004. Klagesag nr. 59584/00 (5.2004 side 249) 3.0.1. Tortur Kammer bestående af 7 dommere Der forelå en krænkelse af Konventionens artikel 3, da en politimand under afhøring af klageren havde slået vedkommende. Menneskerettighedsdomstolen fandt det i modsætning til den nationale ankeinstans ikke

Ingen adgang

Mouisel mod Frankrig - Dom af 14. november 2002. Klagesag nr. 67263/01 (1.2003 side 058)

Mouisel mod Frankrig Dom af 14. november 2002. Klagesag nr. 67263/01 (1.2003 side 058) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en umenneskelig og nedværdigende behandling i strid med artikel 3, at klager, der afsonede en fængselsdom og blev behandlet

Ingen adgang

Al-Adsani mod Storbritannien - Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 35763/97 (1.2002 side 051)

Al-Adsani mod Storbritannien Dom af 21. november 2001. Klagesag nr. 35763/97 (1.2002 side 051) 3.0.1. Tortur 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 6.1.3. Krav på en rettergang Storkammer bestående af 17 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager, som var både britisk og kuwaitisk statsborger, gjorde tjeneste

Ingen adgang

J.K. m.fl. mod Sverige - Dom af 23. august 2016 Klagesag nr. 59166/12 (3/4.2016 side 60)

J.K. m.fl. mod Sverige Dom af 23. august 2016 Klagesag nr. 59166/12 (3/4.2016 side 60) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager og hans hustru og søn var flygtet fra Irak, hvor de på

Ingen adgang

M.E. mod Danmark - Dom af 8. juli 2014 Klagesag nr. 58363/10 (5.2014 side 342)

M.E. mod Danmark Dom af 8. juli 2014 Klagesag nr. 58363/10 (5.2014 side 342) 3.0.1. Tortur 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro og forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager blev i Danmark idømt 7 års fængsel for alvorlig

Ingen adgang

NA. mod Storbritannien - Dom af 17. juli 2008 Klagesag nr. 25904/07 (5.2008 side 317)

NA. mod Storbritannien Dom af 17. juli 2008 Klagesag nr. 25904/07 (5.2008 side 317) 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager var tamil og født i Sri Lanka. Efter at være blevet