Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "2.2.2. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at iværksætte en lovlig anholdelse" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

.2021 side 188) 2.1.2 Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom 2.2.1 Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold 2.2.2 Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at iværksætte en lovlig anholdelse 2.2.3 Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis

Ingen adgang

Nachova m.fl. mod Bulgarien Dom af 26. februar 2004. Klagesag nr. 43577/98 og 43579/98 (4.2004 side 199) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.2.2. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at iværksætte en lovlig anholdelse 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og

Ingen adgang

Ramsahai m.fl. mod Holland Dom af 15. maj 2007 Klagesag nr. 52391/99 (5.2007 side 280) 2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold 2.2.2. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at iværksætte en lovlig anholdelse Storkammer bestående af 17 dommere

Ingen adgang

Nachova m.fl. mod Bulgarien Dom af 6. juli 2005 Klagesag nr. 43577/98 & 43579/98 (6.2005 side 340) 2.1.1. Enhvers ret til liv skal være beskyttet 2.2.2. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at iværksætte en lovlig anholdelse 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som