Søgeresultater

Viser 1 - 6 af 6 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Saoud mod Frankrig Dom af 9. oktober 2007 Klagesag nr. 9375/02 (1.2008 side 62) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Den 20. november 1998 blev politiet tilkaldt til familien

Ingen adgang

.2021 side 188) 2.1.2 Ingen må forsætligt berøves livet undtagen ved fuldbyrdelse af en dødsdom 2.2.1 Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold 2.2.2 Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at iværksætte en lovlig anholdelse 2.2.3 Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis

Ingen adgang

Giuliani og Gaggio mod Italien Dom af 24. marts 2011 Klagesag nr. 23458/02 (3.2011 side 226) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold Storkammer bestående af 17 dommere Den 20. juli 2001 fandt et voldeligt sammenstød

Ingen adgang

Ramsahai m.fl. mod Holland Dom af 15. maj 2007 Klagesag nr. 52391/99 (5.2007 side 280) 2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold 2.2.2. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at iværksætte en lovlig anholdelse Storkammer bestående af 17 dommere

Ingen adgang

McCann m.fl. (Storbritannien) Dom afsagt den 27. september 1995. Sagsnummer 17/1994/464/545, offentliggjort som A 324 (5.1996 side 282) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold Storkammer bestående af 19 dommere

Ingen adgang

Celniku mod Grækenland Dom af 5. juli 2007 Klagesag nr. 21449/04 (6.2007 side 311) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagen drejer sig om en person