Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 31 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Diaz Ruano (Spanien) Dom afsagt den 26. april 1994. Sag nr. 42/1983/437/516, offentliggjort som A 285‑B (1.1995 side 034) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 9 dommere Forlig blev indgået mellem den spanske regering og Diaz Ruano, efter at

Ingen adgang

Jaloud mod Holland Dom af 20. november 2014 Klagesag nr. 47708/08 (1.2015 side 55) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er en irakisk statsborger, hvis søn blev dræbt den 21. april 2004 under en skudepisode ved et checkpoint bevogtet af hollandske styrker udstationeret i

Ingen adgang

Saoud mod Frankrig Dom af 9. oktober 2007 Klagesag nr. 9375/02 (1.2008 side 62) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 2.2.1. Ikke i modstrid med bestemmelsen, hvis absolut nødvendigt for at forsvare nogen mod ulovlig vold Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Den 20. november 1998 blev politiet tilkaldt til familien

Ingen adgang

Armani de Silva mod Storbritannien Dom af 30. marts 2016 Klagesag nr. 5878/08 (2.2016 side 67) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager var kusine til Jean Charles de Menzes, som blev dræbt, idet politiet tog fejl af ham og en formodet terrorist. Efterfølgende

Ingen adgang

Lopes de Sousa Fernandes mod Portugal Dom af 19. december 2017 Klagesag nr. 56080/13 (1.2018 side 67) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagers mand døde på grund af komplikationer efter en rutineoperation. Klager påstod, at hendes mands død skyldtes uagtsomhed hos det

Ingen adgang

Renolde mod Frankrig Dom af 16. oktober 2008 Klagesag nr. 5608/05 (1.2009 side 75) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.1. Tortur 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

F.G. mod Sverige Dom af 23. marts 2016 Klagesag nr. 43611/11 (2.2016 side 77) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er iransk statsborger og kom i 2009 til Sverige, hvor han søgte asyl. Klager flygtede fra Iran

Ingen adgang

Velikova mod Bulgarien Dom afsagt den 16. maj 2000. Klagesag nr. 41488/98 (2.2001 side 081) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen 14.0.10 Diskrimination på grund af national eller social oprindelse Kammer bestående 7

Ingen adgang

Boso mod Italien Afgørelse af 5. september 2002. Klagesag nr. 50490/99 (2.2003 side 086) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Kammer bestående af 7 dommere Klageren havde gjort

Ingen adgang

Calvelli og Ciglio mod Italien Dom af 17. januar 2001. Klagesag nr. 32967/96 (2.2002 side 099) 6.1.3.4. Ret til retfærdig rettergang 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 2, at en straffesag mod en læge for uagtsomt manddrab på et spædbarn