Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 32 resultater for :

  • "2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Bromiley mod Storbritannien - Afgørelse af 23. november 1999. Klagesag nr. 33747/96 (5.2000 side 193)

Bromiley mod Storbritannien Afgørelse af 23. november 1999. Klagesag nr. 33747/96 (5.2000 side 193) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Kammer bestående af 7 dommere Afgørelsen vedrører en klage fra en mor, hvis datter er blevet myrdet af en strafafsoner, der udebliver efter endt orlov fra et fængsel. Klager gør gældende

Ingen adgang

Armani de Silva mod Storbritannien - Dom af 30. marts 2016 Klagesag nr. 5878/08 (2.2016 side 67)

Armani de Silva mod Storbritannien Dom af 30. marts 2016 Klagesag nr. 5878/08 (2.2016 side 67) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager var kusine til Jean Charles de Menzes, som blev dræbt, idet politiet tog fejl af ham og en formodet terrorist. Efterfølgende

Ingen adgang

Vo mod Frankrig - Dom af 8. juli 2004. Klagesag 53924/00 (6.2004 side 319)

Vo mod Frankrig Dom af 8. juli 2004. Klagesag 53924/00 (6.2004 side 319) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 2, at en fransk læge ikke kunne holdes strafferetligt ansvarlig for at have forårsaget et fosters død. Menneskerettighedsdomstolen undlod at tage stilling til

Ingen adgang

Lopes de Sousa Fernandes mod Portugal -- Dom af 19. december 2017 - Klagesag nr. 56080/13 (1.2018 side 67)

Lopes de Sousa Fernandes mod Portugal Dom af 19. december 2017 Klagesag nr. 56080/13 (1.2018 side 67) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagers mand døde på grund af komplikationer efter en rutineoperation. Klager påstod, at hendes mands død skyldtes uagtsomhed hos det

Ingen adgang

Jaloud mod Holland (Dom af 20. november 2014 Klagesag nr. 47708/08 (1.2015 side 55)

Jaloud mod Holland Dom af 20. november 2014 Klagesag nr. 47708/08 (1.2015 side 55) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er en irakisk statsborger, hvis søn blev dræbt den 21. april 2004 under en skudepisode ved et checkpoint bevogtet af hollandske styrker udstationeret i

Ingen adgang

S.C.C. mod Sverige - Afgørelse af 15. februar 2000. Klagesag nr. 46553/99 (6.2000 side 243)

S.C.C. mod Sverige Afgørelse af 15. februar 2000. Klagesag nr. 46553/99 (6.2000 side 243) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling Kammer bestående af 7 dommere I denne sag tog Menneskerettighedsdomstolen stilling til, om der var sket en krænkelse af

Ingen adgang

Diaz Ruano (Spanien) - Dom afsagt den 26. april 1994. Sag nr. 42/1983/437/516, offentliggjort som A 285‑B (1.1995 side 034)

Diaz Ruano (Spanien) Dom afsagt den 26. april 1994. Sag nr. 42/1983/437/516, offentliggjort som A 285‑B (1.1995 side 034) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 9 dommere Forlig blev indgået mellem den spanske regering og Diaz Ruano, efter at

Ingen adgang

Calvelli og Ciglio mod Italien - Dom af 17. januar 2001. Klagesag nr. 32967/96 (2.2002 side 099)

Calvelli og Ciglio mod Italien Dom af 17. januar 2001. Klagesag nr. 32967/96 (2.2002 side 099) 6.1.3.4. Ret til retfærdig rettergang 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 2, at en straffesag mod en læge for uagtsomt manddrab på et spædbarn

Ingen adgang

Haas mod Schweiz -Dom af 20. januar 2011 Klagesag nr. 31322/07 (3.2011 side 212)

Haas mod Schweiz Dom af 20. januar 2011 Klagesag nr. 31322/07 (3.2011 side 212) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager, som længe havde lidt af en psykisk sygdom og forgæves forsøgt at henvende sig

Ingen adgang

Girard mod Frankrig - Dom af 30. juni 2011 Klagesag nr. 22590/04 (5.2011 side 359)

Girard mod Frankrig Dom af 30. juni 2011 Klagesag nr. 22590/04 (5.2011 side 359) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 8.1.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne havde ikke hørt fra deres 30-årige datter og hendes partner i længere tid og