Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 37 resultater for :

  • "2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Kurt mod Østrig - Dom af 15. juni 2021 - Klagesag nr. 62903/15

Ingen adgang

Carter mod Rusland - Afgørelse af 21. september 2021 - Klagesag nr. 20914/07

Ingen adgang

Safi og andre mod Grækenland - Dom af 7. juli 2022 - Klagesag nr. 5418/15

Ingen adgang

Mortier mod Belgien - Dom af 4. oktober 2022 - Klagesag nr. 78017/17

Ingen adgang

Hanan mod Tyskland - Dom af 16. februar 2021 - Klagesag nr. 4871/16

Ingen adgang

S.C.C. mod Sverige - Afgørelse af 15. februar 2000. Klagesag nr. 46553/99 (6.2000 side 243)

S.C.C. mod Sverige Afgørelse af 15. februar 2000. Klagesag nr. 46553/99 (6.2000 side 243) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling Kammer bestående af 7 dommere I denne sag tog Menneskerettighedsdomstolen stilling til, om der var sket en krænkelse af

Ingen adgang

Boso mod Italien - Afgørelse af 5. september 2002. Klagesag nr. 50490/99 (2.2003 side 086)

Boso mod Italien Afgørelse af 5. september 2002. Klagesag nr. 50490/99 (2.2003 side 086) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Kammer bestående af 7 dommere Klageren havde gjort

Ingen adgang

Diaz Ruano (Spanien) - Dom afsagt den 26. april 1994. Sag nr. 42/1983/437/516, offentliggjort som A 285‑B (1.1995 side 034)

Diaz Ruano (Spanien) Dom afsagt den 26. april 1994. Sag nr. 42/1983/437/516, offentliggjort som A 285‑B (1.1995 side 034) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 3.0.9. Politiets behandling af anholdte mv. Kammer bestående af 9 dommere Forlig blev indgået mellem den spanske regering og Diaz Ruano, efter at

Ingen adgang

Calvelli og Ciglio mod Italien - Dom af 17. januar 2001. Klagesag nr. 32967/96 (2.2002 side 099)

Calvelli og Ciglio mod Italien Dom af 17. januar 2001. Klagesag nr. 32967/96 (2.2002 side 099) 6.1.3.4. Ret til retfærdig rettergang 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 2, at en straffesag mod en læge for uagtsomt manddrab på et spædbarn

Ingen adgang

Velikova mod Bulgarien - Dom afsagt den 16. maj 2000. Klagesag nr. 41488/98 (2.2001 side 081)

Velikova mod Bulgarien Dom afsagt den 16. maj 2000. Klagesag nr. 41488/98 (2.2001 side 081) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen 14.0.10 Diskrimination på grund af national eller social oprindelse Kammer bestående 7