Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "14.0.8. Diskrimination på grund af religiøs overbevisning" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Lupeni Greek Catholic Parish m.fl. mod Rumænien Dom af 29. november 2016 Klagesag nr. 76943/11 (1.2017 side 42) 6.0.1. Ret til retfærdig rettergang 14.0.8. Diskrimination grund af religiøs overbevisning Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig De tre klagere, der er sogn tilhørende den græsk-katolske kirke i Rumænien, fik i 1948

Ingen adgang

. Diskrimination grund af religiøs overbevisning Storkammer bestående 17 dommere En ultraortodoks jødisk forening fik afslag på at blive anerkendt som trossamfund, hvilket medførte, at foreningen heller ikke kunne opnå tilladelse til at foretage rituelle slagtninger af dyr. En anden jødisk forening, ACIP, der repræsenterede størstedelen af jøderne i

Ingen adgang

Milanovic mod Serbien Dom af 14. december 2010 Klagesag nr. 44614/07 (2.2011 side 126) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen 14.0.8. Diskrimination grund af religiøs overbevisning Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Diskrimination grund af religiøs overbevisning 14.0.9 Diskrimination på grund af politisk eller anden overbevisning 14.0.10 Diskrimination på grund af national eller social oprindelse 14.0.11 Diskrimination på grund af tilhørsforhold til et nationalt mindretal 14.0.12 Diskrimination på grund af formueforhold 14.0.13 Diskrimination på grund af