Søgeresultater

Viser 1 - 9 af 9 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "14.0.5. Diskrimination på grund af køn" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Burghartz (Schweiz) Dom afsagt den 22. februar 1994. Sagsnummer 49/1992/394/472, offentliggjort som A 280‑B (1.1994 side 030) 14.0.5. Diskrimination grund af køn Kammer bestående af 9 dommere Artikel 8 om bl.a. retten til respekt for privatliv og familieliv fandtes at være anvendelig på spørgsmålet om et ægtepars ret til at vælge

Ingen adgang

A. mod Kroatien Dom af 14. oktober 2010 Klagesag nr. 55164/08 (1.2011 side 59) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.5. Diskrimination grund af køn Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager blev fra 2003 udsat for

Ingen adgang

Schmidt (Tyskland) Dom afsagt den 18. juli 1994. Sagsnummer 12/1993/407/486, offentliggjort som A‑291‑B (2.1995 side 084) 14.0.5. Diskrimination grund af køn Kammer bestående af 9 dommere En forpligtelse udelukkende pålagt mænd til at gøre tjeneste i brandvæsenet i Baden‑ Württemberg eller til at betale en afgift i stedet fandtes at

Ingen adgang

situation 14.0.5. Diskrimination grund af køn Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er mandlig soldat i forsvaret og eneforsørger af tre børn. I 2005 fik klager afslag på sin anmodning om tre års forældreorlov fra ledelsen under henvisning til, at det i henhold til militærtjenesteloven kun var kvinder, der havde ret til tre

Ingen adgang

behandling af personer i samme situation 14.0.3 Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4 Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.5 Diskrimination grund af køn 14.0.6 Diskrimination på grund af race eller farve 14.0.7 Diskrimination på grund af sprog 14

Ingen adgang

Van Kück mod Tyskland Dom af 12. juni 2003. Klagesag nr. 35968/97 (5.2003 side 236) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 14.0.5. Diskrimination grund af køn Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde en krænkelse af artikel 6, stk. 1, at de tyske domstole havde frifundet et

Ingen adgang

Stjerna (Finland) Dom afsagt den 25. november 1994. Sagsnummer 38/1993/433/512, offentliggjort som A 299-B (6.1995 side 250) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 14.0.5. Diskrimination grund af køn Kammer bestående af 9 dommere Artikel 8 om bl.a. retten til respekt for privatliv var anvendelig i en sag, hvor en finsk

Ingen adgang

Zarb Adami mod Malta Dom af 20. juni 2006 Klagesag nr. 17209/02 (5.2006 side 302) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.5. Diskrimination grund af køn 4.3.4. Tvangs- eller pligtarbejde omfatter ikke tjeneste, som hører til de normale borgerpligter

Ingen adgang

Konstantin Markin mod Rusland Dom af 7. oktober 2010 Klagesag nr. 30078/06 (6.2010 side 401) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.5. Diskrimination