Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

situation 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev i 1976 gift med Ö.K. ved en religiøs ceremoni

Ingen adgang

lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var ugifte søstre, som havde boet sammen hele deres liv. I modsætning til ægtefæller var de ikke

Ingen adgang

behandling af personer i samme situation 14.0.3 Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4 Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.5 Diskrimination på grund af køn 14.0.6 Diskrimination på grund af race eller farve 14.0.7 Diskrimination på grund af sprog 14

Ingen adgang

Bigaeva mod Grækenland Dom af 28. maj 2009 Klagesag nr. 26713/05 (4.2009 side 276) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Sagens russiske klager, der siden 1993 havde haft lovligt ophold i Grækenland, og som i 2000 havde bestået den græske

Ingen adgang

situation 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne er to ufrivilligt barnløse par. De to kvinder, klager 1 og 3, er begge sterile, og klager 2 er ligeledes steril. Parrene ville alene kunne få børn ved henholdsvis

Ingen adgang

proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager er enlig kvinde, der er født i 1957. I 2000 modtog klager et barn fra Vietnam i pleje, som hun i 2002 fik tilladelse til at adoptere. Senere samme år anmodede klager om tilladelse til at

Ingen adgang

Schalk og Kopf mod Østrig Dom af 24. juni 2010 Klagesag nr. 30141/04 (5.2010 side 345) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn Kammer