Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 15 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional Kammer besående af 9 dommere Udvisning af klager fra Belgien, efter at han var blevet idømt en fængselsstraf på 5 år for ulovlig besiddelse af 17 kilo hash, var ikke i strid

Ingen adgang

situation 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev i 1976 gift med Ö.K. ved en religiøs ceremoni

Ingen adgang

McMichael (England) Dom afsagt den 24. februar 1995. Sagsnummer 51/1993/446/525, offentliggjort som A 307-B (2.1996 side 110) 6.1.4.4. Adgang til sagens dokumenter 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional

Ingen adgang

Stubbings m.fl. mod Storbritannien Dom afsagt den 22. oktober 1996. Sagsnummer 36-37/1995/542-543/628-629 (3.1998 side 122.2) 6.1.3. Krav på en rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional Kammer

Ingen adgang

Cha’are Shalom Ve Tsdek mod Frankrig Dom afsagt den 27. juni 2000. Klagesag nr. 27417/95 (3.2001 side 125) 9.1.3. Frihed til alene eller sammen med andre privat eller offentligt at udøve sin tro eller religion 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14

Ingen adgang

Carson m.fl. mod Storbritannien Dom af 4. november 2008 Klagesag nr. 42184/05 (2.2009 side 141) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling

Ingen adgang

Stubbings m.fl. mod Storbritannien Dom afsagt den 22. oktober 1996. Sagsnummer 36-37/1995/542-543/628-629 (4.1998 side 145) 6.1.3. Krav på en rettergang 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional Kammer

Ingen adgang

Burden mod Storbritannien Dom af 12. december 2006 Klagesag nr. 13378/05 (3.2007 side 174) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et

Ingen adgang

behandling af personer i samme situation 14.0.3 Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4 Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.5 Diskrimination på grund af køn 14.0.6 Diskrimination på grund af race eller farve 14.0.7 Diskrimination på grund af sprog 14

Ingen adgang

Spadea og Scalabrini (Italien) Dom afsagt den 28. september 1995. Sagsnummer 23/1994/470/551, offentliggjort som A 315-B (4.1996 side 214) I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i samfundets interesse 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et