Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 11 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "14.0.14.Diskrimination af nogen anden grund" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Molla Sali mod Grækenland Dom af 19. december 2018 Klagesag nr. 20452/14 (1. 2019 side 35) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omhandlet i konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen

Ingen adgang

situation 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev i 1976 gift med Ö.K. ved en religiøs ceremoni

Ingen adgang

, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er britisk statsborger og bor i Sydafrika. Hun modtager folkepension fra Storbritannien, hvor hun har boet og arbejdet det meste

Ingen adgang

situation 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Kamre bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klagerne i begge sager havde i henhold til dagældende tysk lovgivning fået afslag på at modtage børnepenge, fordi de ikke var i besiddelse af en »stabil« opholdstilladelse, men i stedet en opholdstilladelse på ekstraordinært grundlag, der

Ingen adgang

lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var ugifte søstre, som havde boet sammen hele deres liv. I modsætning til ægtefæller var de ikke

Ingen adgang

E.B. mod Frankrig Dom af 22. januar 2008 Klagesag nr. 43546/02 (3.2008 side 174) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelige E.B. var en 45-årig fransk statsborger, som siden 1990 havde boet sammen med en kvinde, R. Klager indgav ansøgning om

Ingen adgang

fødsel 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund Artikel 17 17 Forbud mod misbrug af rettigheder Artikel 18 18.0.1 Begrænsning i brug af indskrænkninger i rettigheder Artikel 34 34.1.1 Domstolen må modtage en klage fra enhver person, en hver ikke-statslig organisation eller gruppe af enkelt 34.1.2 Krænkelse foretaget af en de

Ingen adgang

tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelse af deres skøn 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var to ugifte søstre, som havde boet sammen hele deres liv. I modsætning til

Ingen adgang

situation 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne er to ufrivilligt barnløse par. De to kvinder, klager 1 og 3, er begge sterile, og klager 2 er ligeledes steril. Parrene ville alene kunne få børn ved henholdsvis

Ingen adgang

proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager er enlig kvinde, der er født i 1957. I 2000 modtog klager et barn fra Vietnam i pleje, som hun i 2002 fik tilladelse til at adoptere. Senere samme år anmodede klager om tilladelse til at