Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 12 resultater for :

  • "14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

E.B. mod Frankrig - Dom af 22. januar 2008 Klagesag nr. 43546/02 (3.2008 side 174)

E.B. mod Frankrig Dom af 22. januar 2008 Klagesag nr. 43546/02 (3.2008 side 174) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelige E.B. var en 45-årig fransk statsborger, som siden 1990 havde boet sammen med en kvinde, R. Klager indgav ansøgning om

Ingen adgang

Carson m.fl. mod Storbritannien - Dom af 4. november 2008 Klagesag nr. 42184/05 (2.2009 side 141)

, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er britisk statsborger og bor i Sydafrika. Hun modtager folkepension fra Storbritannien, hvor hun har boet og arbejdet det meste

Ingen adgang

Burden mod Storbritannien - Dom af 29. april 2008 Klagesag nr. 13378/05 (4.2008 side 242)

tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelse af deres skøn 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var to ugifte søstre, som havde boet sammen hele deres liv. I modsætning til

Ingen adgang

J.M. mod Storbritannien - Dom af 28. september 2010 Klagesag nr. 37060/06 (6.2010 side 394)

J.M. mod Storbritannien Dom af 28. september 2010 Klagesag nr. 37060/06 (6.2010 side 394) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for

Ingen adgang

Burden mod Storbritannien - Dom af 12. december 2006 Klagesag nr. 13378/05 (3.2007 side 174)

lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var ugifte søstre, som havde boet sammen hele deres liv. I modsætning til ægtefæller var de ikke

Ingen adgang

Okpisz mod Tyskland og Niedzwiecki mod Tyskland - Domme af 25. oktober 2005 Klagesager nr. 59140/00 og 58453/00 (3.2006 side 154)

situation 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Kamre bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klagerne i begge sager havde i henhold til dagældende tysk lovgivning fået afslag på at modtage børnepenge, fordi de ikke var i besiddelse af en »stabil« opholdstilladelse, men i stedet en opholdstilladelse på ekstraordinært grundlag, der

Ingen adgang

Molla Sali mod Grækenland - Dom af 19. december 2018 - Klagesag nr. 20452/14 (1. 2019 side 35)

Molla Sali mod Grækenland Dom af 19. december 2018 Klagesag nr. 20452/14 (1. 2019 side 35) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omhandlet i konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen

Ingen adgang

Serife Yigit mod Tyrkiet - Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 3976/05 (1.2011 side 62)

situation 14.0.3. Objektiv og rimelig begrundelse for en forskelsbehandling, som tjener et lovligt formål, og som er proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev i 1976 gift med Ö.K. ved en religiøs ceremoni

Ingen adgang

Schwizgebel mod Schweiz - Dom af 10. juni 2010 Klagesag nr. 25762/07 (5.2010 side 342)

proportional 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 14.0.14. Diskrimination af nogen anden grund Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager er enlig kvinde, der er født i 1957. I 2000 modtog klager et barn fra Vietnam i pleje, som hun i 2002 fik tilladelse til at adoptere. Senere samme år anmodede klager om tilladelse til at

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser 
bragt i årgang 2021

fødsel 14.0.14 Diskrimination af nogen anden grund Artikel 17 17 Forbud mod misbrug af rettigheder Artikel 18 18.0.1 Begrænsning i brug af indskrænkninger i rettigheder Artikel 34 34.1.1 Domstolen må modtage en klage fra enhver person, en hver ikke-statslig organisation eller gruppe af enkelt 34.1.2 Krænkelse foretaget af en de