Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "14.0.13.Diskrimination på grund af fødsel" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Biao mod Danmark Dom af 24. maj 2016 Klagesag nr. 38590/10 (3/4.2016 side 43) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.13. Diskrimination grund af fødsel Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er

Ingen adgang

Fabris mod Frankrig Dom af 7. februar 2013 Klagesag 16574/08 (3.2013 side 124) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.13. Diskrimination grund af fødsel Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager var født

Ingen adgang

.0.8 Diskrimination på grund af religiøs overbevisning 14.0.9 Diskrimination på grund af politisk eller anden overbevisning 14.0.10 Diskrimination på grund af national eller social oprindelse 14.0.11 Diskrimination på grund af tilhørsforhold til et nationalt mindretal 14.0.12 Diskrimination på grund af formueforhold 14.0.13 Diskrimination grund af

Ingen adgang

Pla og Puncernau mod Andorra Dom af 13. juli 2004. Klagesag 69498/01 (6.2004 side 322) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.13. Diskrimination grund af fødsel Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes