Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 44 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Gaygusuz mod Østrig Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 39/1995/545/631 (1.1998 side 040) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere De østrigske myndigheder havde givet klageren afslag på

Ingen adgang

Biao mod Danmark Dom af 24. maj 2016 Klagesag nr. 38590/10 (3/4.2016 side 43) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.13. Diskrimination på grund af fødsel Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er

Ingen adgang

C. mod Belgien Dom afsagt den 7. august 1996. Sagsnummer 35/1995/541/627 (1.1998 side 045) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder

Ingen adgang

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland Dom af 11. oktober 2001. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (1.2002 side 046) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGERNES FAKTISKE

Ingen adgang

Izzettin Doğan m.fl. mod Tyrkiet Dom af 26. april 2016 Klagesag nr. 62649/10 (3/4.2016 side 56) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og Religionsfrihed 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne var

Ingen adgang

Serife Yigit mod Tyrkiet Dom af 2. november 2010 Klagesag nr. 3976/05 (1.2011 side 62) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen 14.0.2. Forskellig behandling ad personer i samme

Ingen adgang

diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 6, 8, 13 eller 14, at udtalelser fremsat af et parlamentsmedlem under en debat om kommunal boligpolitik var beskyttet af søgsmålsimmunitet. Parlamentsmedlemmet

Ingen adgang

Si Amer mod Frankrig Dom af 29. oktober 2009 Klagesag nr. 29137/06 (2.2010 side 116) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager var indtil Algeriets uafhængighed

Ingen adgang

G.N. m.fl. mod Italien Dom af 1. december 2009 Klagesag nr. 43134/05 (2.2010 side 118) 2.1.1. Enhvers ret til liv skal være beskyttet 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af konventionen Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne er italienske

Ingen adgang

Fabris mod Frankrig Dom af 7. februar 2013 Klagesag 16574/08 (3.2013 side 124) I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen 14.0.13. Diskrimination på grund af fødsel Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager var født