Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 46 resultater for :

  • "14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Botta mod Italien - Dom afsagt den 24. februar 1998. Sagsnummer 153/1996/772/973 (3.1999 side 125)

Botta mod Italien Dom afsagt den 24. februar 1998. Sagsnummer 153/1996/772/973 (3.1999 side 125) 8.1.1. Respekt for privatliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere En handicappets manglende mulighed for at anvende nogle private

Ingen adgang

Haas mod Holland - Dom af 13. januar 2004. Klagesag nr. 36983/97 (2-3.2004 side 145)

Haas mod Holland Dom af 13. januar 2004. Klagesag nr. 36983/97 (2-3.2004 side 145) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Klageren påstod, at P, der var afgået ved døden, var hans

Ingen adgang

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland - Dom af 11. oktober 2001. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (1.2002 side 046)

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland Dom af 11. oktober 2001. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (1.2002 side 046) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGERNES FAKTISKE

Ingen adgang

Palau-Martinez mod Frankrig - Dom af 16. december 2003. Klagesag nr. 64927/01 (2-3.2004 side 144)

Palau-Martinez mod Frankrig Dom af 16. december 2003. Klagesag nr. 64927/01 (2-3.2004 side 144) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af

Ingen adgang

Hachette Filipacchi Presse Automobile og Dupuy mod Frankrig - Dom af 5. marts 2009 Klagesag nr. 13353/05 (3.2009 side 205)

Hachette Filipacchi Presse Automobile og Dupuy mod Frankrig Dom af 5. marts 2009 Klagesag nr. 13353/05 (3.2009 side 205) 10.2.6. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte sundheden eller sædeligheden 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere

Ingen adgang

Izzettin Doğan m.fl. mod Tyrkiet - Dom af 26. april 2016 Klagesag nr. 62649/10 (3/4.2016 side 56)

Izzettin Doğan m.fl. mod Tyrkiet Dom af 26. april 2016 Klagesag nr. 62649/10 (3/4.2016 side 56) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og Religionsfrihed 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne var

Ingen adgang

Gaygusuz mod Østrig - Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 39/1995/545/631 (1.1998 side 040)

Gaygusuz mod Østrig Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 39/1995/545/631 (1.1998 side 040) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere De østrigske myndigheder havde givet klageren afslag på

Ingen adgang

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland - Dom af 8. juli 2003. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (5.2003 side 248)

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland Dom af 8. juli 2003. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (5.2003 side 248) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Storkammer bestående af 17 dommere I de foreliggende 2

Ingen adgang

Dahlab mod Schweiz - Afgørelse af 15. februar 2001. Klagesag nr. 42393/98 (5.2001 side 229)

de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager har fungeret som lærer siden 1989. I september 1990 blev hun udpeget som underskolelærer med ansvar for elever i alderen 4 til 8 år. I marts 1991 konverterede hun til Islam og begyndte følgelig at bære et muslimsk

Ingen adgang

Wessels-Bergervoet mod Holland - Dom af 4. juni 2002. Klagesag nr. 34462/97 (5.2002 side 211)

Wessels-Bergervoet mod Holland Dom af 4. juni 2002. Klagesag nr. 34462/97 (5.2002 side 211) 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret 41.01. Passende erstatning til den forurettede part, hvis Konventionen er blevet krænket