Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 50 resultater for :

  • "14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Botta mod Italien Dom afsagt den 24. februar 1998. Sagsnummer 153/1996/772/973 (3.1999 side 125) 8.1.1. Respekt for privatliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere En handicappets manglende mulighed for at anvende nogle private

Ingen adgang

Haas mod Holland Dom af 13. januar 2004. Klagesag nr. 36983/97 (2-3.2004 side 145) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Klageren påstod, at P, der var afgået ved døden, var hans

Ingen adgang

de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager har fungeret som lærer siden 1989. I september 1990 blev hun udpeget som underskolelærer med ansvar for elever i alderen 4 til 8 år. I marts 1991 konverterede hun til Islam og begyndte følgelig at bære et muslimsk

Ingen adgang

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland Dom af 11. oktober 2001. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (1.2002 side 046) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGERNES FAKTISKE

Ingen adgang

Palau-Martinez mod Frankrig Dom af 16. december 2003. Klagesag nr. 64927/01 (2-3.2004 side 144) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af