Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 52 resultater for :

  • "14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Beeler mod Schweiz - Dom af 11. oktober 2022 - Klagesag nr. 78630/12

Ingen adgang

Aziz Thamer Al-Ebrah mod Danmark - Afgørelse af 22. juni 2021 - Klagesag nr. 32834/18

Ingen adgang

M.T. m.fl. mod Sverige - Dom af 20. oktober 2022 - Klagesag nr. 22105/18

Ingen adgang

Arnar Helgi Larusson mod Island - Dom af 31. maj 2022 - Klagesag nr. 23077/19

Ingen adgang

Savickis og andre mod Letland - Dom af 9. juni 2022 - Klagesag nr. 49270/11

Ingen adgang

Pająk m.fl. mod Polen - Dom af 24. oktober 2023 - Klagesag nr. 25226/18, 25805/18, 8378/19 og 43949/19

Ingen adgang

Botta mod Italien - Dom afsagt den 24. februar 1998. Sagsnummer 153/1996/772/973 (3.1999 side 125)

Botta mod Italien Dom afsagt den 24. februar 1998. Sagsnummer 153/1996/772/973 (3.1999 side 125) 8.1.1. Respekt for privatliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere En handicappets manglende mulighed for at anvende nogle private

Ingen adgang

Haas mod Holland - Dom af 13. januar 2004. Klagesag nr. 36983/97 (2-3.2004 side 145)

Haas mod Holland Dom af 13. januar 2004. Klagesag nr. 36983/97 (2-3.2004 side 145) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Klageren påstod, at P, der var afgået ved døden, var hans

Ingen adgang

Dahlab mod Schweiz - Afgørelse af 15. februar 2001. Klagesag nr. 42393/98 (5.2001 side 229)

de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klager har fungeret som lærer siden 1989. I september 1990 blev hun udpeget som underskolelærer med ansvar for elever i alderen 4 til 8 år. I marts 1991 konverterede hun til Islam og begyndte følgelig at bære et muslimsk

Ingen adgang

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland - Dom af 11. oktober 2001. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (1.2002 side 046)

Sahin mod Tyskland og Sommerfeld mod Tyskland Dom af 11. oktober 2001. Klagesag nr. 30943/96. Klagesag nr. 31871/96 (1.2002 side 046) 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 14.0.1. Forbud mod diskrimination angående de rettigheder og friheder, som er omfattet af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGERNES FAKTISKE