Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 43 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

myndigheder 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af retten til respekt for privatliv i artikel 8, at et hospital, hvor klageren tidligere var blevet behandlet, uden klagerens samtykke videregav oplysninger til den myndighed

Ingen adgang

Matos e Silva Lda. og andre (Portugal) Dom afsagt den 16. september 1996. Sagsnummer 44/1995/550/636 (1.1998 side 036) 6.1.5.1. Borgerlige retssager 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 9 dommere Det

Ingen adgang

respekt for privatlivet 8.2.2 Indgreb foretaget af en offentlig myndighed i overensstemmelse med loven 8.2.5 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at forebygge uro eller forbrydelse 13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS

Ingen adgang

Tagayeva m.fl. mod Rusland Dom af 13. april 2017 Klagesag nr. 26562/07, 14755/08, 493339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 og 37096/11 (3.2017 side 43) 2.1.1. Erhververs ret til livet skal være beskyttet 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af konventionen Kammer bestående af 7 dommere Dommen

Ingen adgang

Camenzind mod Schweiz Dom afsagt den 16. december 1997. Sagsnummer 136/1996/755/954 (2.1999 side 044) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv: Ransagning af bolig 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Det forhold, at en administrativ

Ingen adgang

N.D. og N.T. mod Spanien Dom af 13. februar 2020 Klagesag nr. 8675/15 og 8687/15 (1. 2020 side 46) IV.4.0. Forbud mod kollektiv udvisning af udlændinge 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Storkammer Dommen er endelig Den 13. august 2014 forsøgte klagerne at trænge ind på spansk

Ingen adgang

Hatton m.fl. mod Storbritannien Dom af 2. oktober 2001. Klagesag nr. 36022/97 (1.2002 side 049) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 8.1.3. Ret til respekt for hjem 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer

Ingen adgang

De Souza Ribeiro mod Frankrig Dom af 13. december 2012 Klagesag nr. 22689/07 (1.2013 side 53) 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er

Ingen adgang

Velikova mod Bulgarien Dom afsagt den 16. maj 2000. Klagesag nr. 41488/98 (2.2001 side 081) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen 14.0.10 Diskrimination på grund af national eller social oprindelse Kammer bestående 7

Ingen adgang

Hirsi Jamaa m.fl. mod Italien Dom af 23. februar 2012 Klagesag nr. 27765/09 (2.2012 side 83) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse