Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 44 resultater for :

  • "13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af konventionen" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Zavoloka mod Letland - Dom af 7. juli 2009 Klagesag nr. 58447/00 (6.2009 side 386)

Zavoloka mod Letland Dom af 7. juli 2009 Klagesag nr. 58447/00 (6.2009 side 386) 2.1.1. Enhvers ret til liv skal være beskyttet 13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af konventionen Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions

Ingen adgang

Holzinger mod Østrig (nr. 1) - Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 23459/94 (5.2001 side 226)

Holzinger mod Østrig (nr. 1) Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 23459/94 (5.2001 side 226) 6.1.5. Inden en rimelig frist 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klageren anlagde et civilt søgsmål i maj 1988

Ingen adgang

Holzinger mod Østrig (nr. 2) - Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 28898/95 (5.2001 side 227)

Holzinger mod Østrig (nr. 2) Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 28898/95 (5.2001 side 227) 6.1.5. Inden en rimelig frist 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Klageren anlagde et civilt søgsmål i juli 1987

Ingen adgang

Aschan m.fl. mod Finland - Afgørelse af 15. februar 2001. Klagesag nr. 37858/97 (5.2001 side 234)

Aschan m.fl. mod Finland Afgørelse af 15. februar 2001. Klagesag nr. 37858/97 (5.2001 side 234) 6.1.3 Krav på en rettergang 13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen I.1.4. Statens ret til at håndhæve love med henblik på at sikre, at ejendomsretten udøves i

Ingen adgang

Jabari mod Tyrkiet - Dom afsagt den 11. juli 2000. Klagesag nr. 40035/98 (3.2001 side 130)

Jabari mod Tyrkiet Dom afsagt den 11. juli 2000. Klagesag nr. 40035/98 (3.2001 side 130) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved

Ingen adgang

Basic mod Østrig (nr. 2) - Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 29800/96 (5.2001 side 228)

Basic mod Østrig (nr. 2) Dom af 30. januar 2001. Klagesag nr. 29800/96 (5.2001 side 228) 6.1.5. Inden en rimelig frist 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER I februar 1990 fandt politiet klageren i besiddelse

Ingen adgang

Friedl (Østrig) - Dom afsagt den 31. januar 1995. Sagsnummer 28/1994/475/556, offentliggjort som A-305-B (2.1996 side 101)

Friedl (Østrig) Dom afsagt den 31. januar 1995. Sagsnummer 28/1994/475/556, offentliggjort som A-305-B (2.1996 side 101) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Forlig blev indgået mellem Friedl og den

Ingen adgang

Velikova mod Bulgarien - Dom afsagt den 16. maj 2000. Klagesag nr. 41488/98 (2.2001 side 081)

Velikova mod Bulgarien Dom afsagt den 16. maj 2000. Klagesag nr. 41488/98 (2.2001 side 081) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen 14.0.10 Diskrimination på grund af national eller social oprindelse Kammer bestående 7

Ingen adgang

M.S. mod Sverige - Dom afsagt den 27. august 1997. Sagsnummer 74/1996/693/885 (2.1999 side 033)

myndigheder 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af retten til respekt for privatliv i artikel 8, at et hospital, hvor klageren tidligere var blevet behandlet, uden klagerens samtykke videregav oplysninger til den myndighed

Ingen adgang

Camenzind mod Schweiz - Dom afsagt den 16. december 1997. Sagsnummer 136/1996/755/954 (2.1999 side 044)

Camenzind mod Schweiz Dom afsagt den 16. december 1997. Sagsnummer 136/1996/755/954 (2.1999 side 044) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv: Ransagning af bolig 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 9 dommere Det forhold, at en administrativ