Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Boso mod Italien Afgørelse af 5. september 2002. Klagesag nr. 50490/99 (2.2003 side 086) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Kammer bestående af 7 dommere Klageren havde gjort

Ingen adgang

O’Donoghue m.fl. mod Storbritannien Dom af 14. december 2010 Klagesag nr. 34848/07 (2.2011 side 122) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation Kammer bestående af 7 dommere Dommen er

Ingen adgang

beskytte sundheden eller sædeligheden 11.2.4 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder 11.2.5 Særlig adgang til at fastsætte lovlige begrænsninger for så vidt angår medlemmer af de væbnede styrker, politiet og statsadministrationen Artikel 12 12.0.1 Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Artikel 13

Ingen adgang

Christine Goodwin mod Storbritannien Dom af 11. juli 2002. Klagesag nr. 28957/95 (6.2002 side 262) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af

Ingen adgang

Oliari mod Italien Dom af 21. juli 2015 Klagesag nr. 18766/11 og 36030/11 (5.2015 side 330) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klagerne var tre italienske homoseksuelle par, der alle havde anmodet

Ingen adgang

Schalk og Kopf mod Østrig Dom af 24. juni 2010 Klagesag nr. 30141/04 (5.2010 side 345) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.1.2. Ret til respekt for familieliv 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie 14.0.2. Forskellig behandling af personer i samme situation 14.0.4. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn Kammer

Ingen adgang

B. og L. mod Storbritannien Dom af 13. september 2005 Klagesag nr. 36536/02 (6.2005 side 369) 12.0.1. Ret til at indgå ægteskab og stifte familie Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Det var et indgreb i retten til at indgå ægteskab og stifte familie, at en tidligere svigerfar og svigerdatter i henhold til national