Søgeresultater

Viser 1 - 3 af 3 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "11.1.4. Negativ foreningsfrihed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Sørensen og Rasmussen mod Danmark Dom af 11. januar 2006 Klagesag nr. 52562/99 og nr. 52620/99 (2.2006 side 118) 11.1.3. Ret til at være medlem af en fagforening 11.1.4. Negativ foreningsfrihed Storkammer Menneskerettighedsafgørelser Sagens første klager havde i maj 1996 søgt en stilling som ferieafløser i en

Ingen adgang

Artikel 11 11.1.1 Ret til forsamlingsfrihed 11.1.2 Ret til foreningsfrihed 11.1.3 Ret til at være medlem af en fagforening 11.1.4 Negativ foreningsfrihed 11.2.1 Foreskrevet ved lov 11.2.2 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed 11.2.3 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at

Ingen adgang

Gustafsson (Sverige) Dom afsagt den 25. april 1996. Sagsnummer 18/1995/524/610 (4.1997 side 249) 6.1.1. Borgerlige rettigheder og forpligtelser 11.1.4. Negativ foreningsfrihed 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen I.1.1. Ret til respekt for ejendomsret