Søgeresultater

Viser 1 - 9 af 9 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "11.1.2. Ret til foreningsfrihed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Cumhuriyet Halk Partisi mod Tyrkiet Dom af 26. april 2016 Klagesag nr. 19920/13 (3/4.2016 side 53) 11.1.2. Ret til foreningsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager er et politisk parti. Efter indlevering af regnskaber for årene 2007-2009 til forfatningsdomstolen blev en del af partiets udgifter fundet ulovlige, da de

Ingen adgang

Ouranio Toxo m.fl. mod Grækenland Dom af 20. oktober 2005 Klagesag nr. 74989/01 (1.2006 side 64) 11.1.2. Ret til foreningsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klagerne er et politisk parti og to af dets medlemmer. Partiet hængte et skilt op på facaden af dets hovedkvarter med en politisk kontroversiel tekst

Ingen adgang

Stankov og The United Macedonian Organisation Ilinden mod Bulgarien Dom afsagt den 2. oktober 2001. Klagesag 29221/95 og 29225/95 (2.2002 side 101) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.1.2. Ret til foreningsfrihed 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det var i strid med klagernes ret til

Ingen adgang

UNISON mod Storbritannien Afgørelse af 10. januar 2002. Klagesag nr. 53574/99 (2.2002 side 111) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.1.2. Ret til foreningsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det var ikke i strid med artikel 11, at en national domstol havde nedlagt forbud mod gennemførelse af en strejke, som klager, en

Ingen adgang

Yazar, Karatas, Aksoy og Folkets Arbejderparti mod Tyrkiet (4.2002 sidde 177) Dom af 9. april 2002. Klagesag nr. 22723/93, 22724/93 og 22725/93 6.1.4. Kravene til en retfærdig offentlig rettergang 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 11.1.2. Ret til

Ingen adgang

R.M.T. mod Storbritannien Dom af 8. april 2014 Klagesag nr. 31045/10 (3.2014 side 187) 11.1.2. Ret til foreningsfrihed 11.2.4. Nødvendig i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er en britisk fagforening og gjorde for Menneskerettighedsdomstolen

Ingen adgang

Artikel 11 11.1.1 Ret til forsamlingsfrihed 11.1.2 Ret til foreningsfrihed 11.1.3 Ret til at være medlem af en fagforening 11.1.4 Negativ foreningsfrihed 11.2.1 Foreskrevet ved lov 11.2.2 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed 11.2.3 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at

Ingen adgang

Vogt (Tyskland) Dom afsagt den 26. september 1995. Sagsnummer 7/1994/454/535, offentliggjort som A 323 (5.1996 side 278) 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 11.1.2. Ret til foreningsfrihed Storkammer bestående af 19 dommere Klageren, en tysk statsborger, blev

Ingen adgang

forebygge uro eller forbrydelse 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 11.1.2. Ret til foreningsfrihed 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse af Konventionen Kammer bestående af 7 dommere Klagerne, som var syv svenske statsborgere, ansøgte om at få fuld aktindsigt i deres sager hos den svenske