Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 14 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Schwabe og M.G. mod Tyskland Dom af 1. december 2011 Klagesag nr. 8080/08 og 8577/08 (1.2012 side 20) 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 11.1.1. Ret til

Ingen adgang

Yaroslav Belousov mod Rusland Dom af 4. oktober 2016 Klagesager nr. 2653/13 og 30980/14 (5/6.2016 side 58) 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 5.1.2. Berøvelse af friheden 6.3.3. Adgang til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Kudrevičius m.fl. mod Litauen Dom af 15. oktober 2015 Klagesag nr. 37553/08 (1.2016 side 66) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var landmænd, som deltog i demonstrationer i protest mod

Ingen adgang

Éva Molnár mod Ungarn Dom af 7. oktober 2008 Klagesag nr. 10346/05 (1.2009 side 70) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.2.2. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed 11.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder

Ingen adgang

Bollan mod Storbritannien Afgørelse truffet den 4. maj 2000. Klagesag nr. 42117/98 (2.2001 side 083) 3.0.10. Fængselspersonalets behandling af afsonere mv. 5.1.3. Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående 7 dommere En narkoman, der var varetægtsfængslet, blev på grund af

Ingen adgang

Stankov og The United Macedonian Organisation Ilinden mod Bulgarien Dom afsagt den 2. oktober 2001. Klagesag 29221/95 og 29225/95 (2.2002 side 101) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.1.2. Ret til foreningsfrihed 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det var i strid med klagernes ret til

Ingen adgang

UNISON mod Storbritannien Afgørelse af 10. januar 2002. Klagesag nr. 53574/99 (2.2002 side 111) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed 11.1.2. Ret til foreningsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det var ikke i strid med artikel 11, at en national domstol havde nedlagt forbud mod gennemførelse af en strejke, som klager, en

Ingen adgang

Cisse mod Frankrig Dom af 9. april 2002. Klagesag nr. 51346/99 (4.2002 side 180) 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af retten til forsamlingsfrihed, at fransk politi anholdt nogle udlændinge, som i næsten to måneder havde besat en kirke i protest mod, at deres ansøgninger om

Ingen adgang

Appleby m.fl. mod Storbritannien Dom af 6. maj 2003. Klagesag nr. 44306/98 (4.2003 side 196) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 11.1.1. Ret til forsamlingsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af statens positive forpligtelser i medfør af Menneskerettighedskonventionens artikel 10 og 11, at en

Ingen adgang

Artikel 11 11.1.1 Ret til forsamlingsfrihed 11.1.2 Ret til foreningsfrihed 11.1.3 Ret til at være medlem af en fagforening 11.1.4 Negativ foreningsfrihed 11.2.1 Foreskrevet ved lov 11.2.2 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed 11.2.3 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at