Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 10 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Bédat mod Schweiz Dom af 29. marts 2016 Klagesag nr. 56925/08 (3/4.2016 side 39) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er journalist og skrev i 2003 en artikel om en straffesag mod

Ingen adgang

Stoll mod Schweiz Dom af 10. december 2007 Klagesag nr. 69698/01 (2.2008 side 97) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Statens margin ved udøvelse af deres skøn 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelige Klageren var journalist ved en

Ingen adgang

Vereniging Weekblad Bluf! (Holland) Dom afsagt den 9. februar 1995. Sagsnummer 44/1993/439/518, offentliggjort som A 306-A (2.1996 side 102) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 9 dommere Artikel 10 beskytter individets

Ingen adgang

demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne er de fire aviser Financial Times, Independent News & Media, Guardian Newspapers og Times Newspapers samt nyhedsbureauet Reuters Group. Sagen vedrørte nyhedsmediernes klage over et editionspålæg, der pålagde dem

Ingen adgang

sædeligheden 10.2.7 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Sanchez mod Frankrig (4.2021 side 182) 10.2.8 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger 10.2.9 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed

Ingen adgang

Ressiot m.fl. mod Frankrig Dom af 28. juni 2012 Klagesag nr. 15054/07 og 15066/07 (4.2012 side 204) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var fem franske journalister, som havde udgivet

Ingen adgang

Guja mod Moldova Dom af 12. februar 2008 Klagesag nr. 14277/04 (4.2008 side 231) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammerafgørelse Dommen er endelige Klager, der var ansat ved

Ingen adgang

Goodwin (Storbritannien) Dom afsagt den 27. marts 1996. Sagsnummer 16/1994/463/544 (4.1997 side 232) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammer bestående af 18 dommere At en journalist under bødestraf

Ingen adgang

Stoll mod Schweiz Dom af 25. april 2006 Klagesag nr. 69698/01 (4.2006 side 251) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Klageren var journalist ved en

Ingen adgang

A.B. Mod Schweiz Dom af 1. juli 2014 Klagesag nr. 56925/08 (5.2014 side 340) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er journalist og skrev i 2003 en artikel om en straffesag mod M.B., der var