Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 11 resultater for :

  • "10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

A.B. Mod Schweiz - Dom af 1. juli 2014 Klagesag nr. 56925/08 (5.2014 side 340)

A.B. Mod Schweiz Dom af 1. juli 2014 Klagesag nr. 56925/08 (5.2014 side 340) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er journalist og skrev i 2003 en artikel om en straffesag mod M.B., der var

Ingen adgang

Vereniging Weekblad Bluf! (Holland) - Dom afsagt den 9. februar 1995. Sagsnummer 44/1993/439/518, offentliggjort som A 306-A (2.1996 side 102)

Vereniging Weekblad Bluf! (Holland) Dom afsagt den 9. februar 1995. Sagsnummer 44/1993/439/518, offentliggjort som A 306-A (2.1996 side 102) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 9 dommere Artikel 10 beskytter individets

Ingen adgang

Goodwin (Storbritannien) - Dom afsagt den 27. marts 1996. Sagsnummer 16/1994/463/544 (4.1997 side 232)

Goodwin (Storbritannien) Dom afsagt den 27. marts 1996. Sagsnummer 16/1994/463/544 (4.1997 side 232) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammer bestående af 18 dommere At en journalist under bødestraf

Ingen adgang

Ressiot m.fl. mod Frankrig - Dom af 28. juni 2012 Klagesag nr. 15054/07 og 15066/07 (4.2012 side 204)

Ressiot m.fl. mod Frankrig Dom af 28. juni 2012 Klagesag nr. 15054/07 og 15066/07 (4.2012 side 204) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne var fem franske journalister, som havde udgivet

Ingen adgang

Bédat mod Schweiz - Dom af 29. marts 2016 Klagesag nr. 56925/08 (3/4.2016 side 39)

Bédat mod Schweiz Dom af 29. marts 2016 Klagesag nr. 56925/08 (3/4.2016 side 39) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er journalist og skrev i 2003 en artikel om en straffesag mod

Ingen adgang

Guja mod Moldova - Dom af 12. februar 2008 Klagesag nr. 14277/04 (4.2008 side 231)

Guja mod Moldova Dom af 12. februar 2008 Klagesag nr. 14277/04 (4.2008 side 231) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammerafgørelse Dommen er endelige Klager, der var ansat ved

Ingen adgang

Financial Times Ltd. m.fl. mod Storbritannien - Dom af 15. december 2009 Klagesag nr. 821/03 (2.2010 side 123)

demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klagerne er de fire aviser Financial Times, Independent News & Media, Guardian Newspapers og Times Newspapers samt nyhedsbureauet Reuters Group. Sagen vedrørte nyhedsmediernes klage over et editionspålæg, der pålagde dem

Ingen adgang

Stoll mod Schweiz - Dom af 10. december 2007 Klagesag nr. 69698/01 (2.2008 side 97)

Stoll mod Schweiz Dom af 10. december 2007 Klagesag nr. 69698/01 (2.2008 side 97) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Statens margin ved udøvelse af deres skøn 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelige Klageren var journalist ved en

Ingen adgang

Stoll mod Schweiz - Dom af 25. april 2006 Klagesag nr. 69698/01 (4.2006 side 251)

Stoll mod Schweiz Dom af 25. april 2006 Klagesag nr. 69698/01 (4.2006 side 251) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Kammer bestående af 7 dommere Klageren var journalist ved en

Ingen adgang

Menneskerettighedsafgørelser 
bragt i årgang 2021

sædeligheden 10.2.7 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Sanchez mod Frankrig (4.2021 side 182) 10.2.8 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger 10.2.9 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed