Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "10.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til territorial integritet eller offentlig tryghed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Piermont (Frankrig) Dom afsagt den 27. april 1995. Sagsnummer 5/1994/452/531-532, offentliggjort som A 314 (3.1996 side 167) 10.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til territorial integritet eller offentlig tryghed IV.2.1. Enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge

Ingen adgang

.fl. mod Storbritannien og Centrum för rättvisa mod Sverige (3.2021 side 136) 10.2.4 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til territorial integritet eller offentlig tryghed 10.2.5 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forebygge uorden eller forbrydelse 10.2.6 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte sundheden eller

Ingen adgang

Zaoui mod Schweiz Afgørelse af 18. januar 2001. Klagesag nr. 41615/98 (5.2001 side 235) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed 10.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af

Ingen adgang

10.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til territorial integritet eller offentlig tryghed 10.2.5. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forebygge uorden eller forbrydelse Kammer bestående af 7 dommere Klagesagen drejer sig om en person, der idømmes en længerevarende fængselsstraf for forskellige nazistiske