Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Grigorades mod Grækenland Dom afsagt den 25. november 1997. Sagsnummer 121/1996/740/939 (2.1999 side 043) 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte – Bredt formuleret straffebestemmelse 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed

Ingen adgang

mod Det Forenede Kongerige (3.2021 side 155) Sanchez mod Frankrig (4.2021 side 182) 10.1.4 Frihedsberøvede personers rettigheder 10.1.5 Offentligt ansattes rettigheder 10.2.1 Generelt 10.2.2 Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.3 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed Big Brother Watch m

Ingen adgang

Zaoui mod Schweiz Afgørelse af 18. januar 2001. Klagesag nr. 41615/98 (5.2001 side 235) 9.1.1. Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed 10.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af

Ingen adgang

Schimanek mod Østrig Afgørelse af 1. februar 2000. Klagesag nr. 32307/96 (6.2000 side 241) 3.0.3. Umenneskelig eller nedværdigende straf 7.1.1. Uforudsigelig fortolkning og analogi til skade for den tiltalte 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.3. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed