Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 19 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Medžlis Islamske Zajednice Brčko m.fl. mod Bosnien-Hercegovina Dom af 27. juni 2017 Klagesag nr. 17224/11 (3.2017 side 29) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andre gode navn og rygte eller rettigheder Storkammer bestående af 17

Ingen adgang

Jacubowski (Tyskland) Dom afsagt den 23. juni 1994. Sagsnummer 1/1993/402/480, offentliggjort som A 291‑A (1.1995 side 053) 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 9 dommere Indskrænkninger i

Ingen adgang

Scharsach og News Verlagsgesellschaft mod Østrig Dom af 13. november 2003. Klagesag nr. 39394/98 (1.2004 side 055) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Perincek mod Schweiz Dom af 15. oktober 2015 Klagesag nr. 27510/08 (1.2016 side 62) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager deltog i 2005 i

Ingen adgang

Petrina mod Rumænien Dom af 14. oktober 2008 Klagesag nr. 78060/01 (1.2009 side 72) 8.1.1. Ret til respekt for privatliv 8.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til at beskytte andres rettigheder eller friheder 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn Kammer

Ingen adgang

Financial Times Ltd. m.fl. mod Storbritannien Dom af 15. december 2009 Klagesag nr. 821/03 (2.2010 side 123) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder 10.2.8. Nødvendigt i et

Ingen adgang

Otto-Preminger-Institut (Østrig) Dom afsagt den 20. september 1994. Sagsnummer 11/1993/406/485, offentliggjort som A 295-A (4.1995 side 167) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder

Ingen adgang

Giniewski mod Frankrig Dom af 31. januar 2006 Klagesag nr. 64016/00 (3.2006 side 185) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Klageren, der er

Ingen adgang

McVicar mod Storbritannien Dom afsagt den 7. maj 2002. Klagesag nr. 46311/99 (4.2002 side 193) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn Kammer bestående af syv dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 6, stk. 1, at en journalist, der

Ingen adgang

mod Det Forenede Kongerige (3.2021 side 155) Sanchez mod Frankrig (4.2021 side 182) 10.1.4 Frihedsberøvede personers rettigheder 10.1.5 Offentligt ansattes rettigheder 10.2.1 Generelt 10.2.2 Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.3 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed Big Brother Watch m