Søgeresultater

Viser 1 - 8 af 8 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Gillberg mod Sverige Dom af 3. april 2012 Klagesag nr. 41723/06 (3.2012 side 115) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder Kammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager er professor ved Børne- og

Ingen adgang

Poyraz mod Tyrkiet Dom af 7. december 2010 Klagesag nr. 15966/06 (2.2011 side 117) 6.1. Ret til en retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager havde i kraft af sin stilling som embedsmand i

Ingen adgang

Wille mod Liechtenstein Dom afsagt den 28. oktober 1999. Klagesag nr. 28396/95 (5.2000 side 190) 10.1.5 Offentligt ansattes rettigheder 10.2.9 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at sikre domsmagtens autoritet og upartisk hed 13.0.1 Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved en krænkelse af

Ingen adgang

mod Det Forenede Kongerige (3.2021 side 155) Sanchez mod Frankrig (4.2021 side 182) 10.1.4 Frihedsberøvede personers rettigheder 10.1.5 Offentligt ansattes rettigheder 10.2.1 Generelt 10.2.2 Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 10.2.3 Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed Big Brother Watch m

Ingen adgang

Guja mod Moldova Dom af 12. februar 2008 Klagesag nr. 14277/04 (4.2008 side 231) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder 10.2.8. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger Storkammerafgørelse Dommen er endelige Klager, der var ansat ved

Ingen adgang

Fuentes Bobo mod Spanien Dom af 29. februar 2000. Klagesag nr. 39293/98 (6.2000 side 248) 10.1.1 Ret til ytringsfrihed 10.1.5 Offentligt ansattes rettigheder 10.2.7 Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsdomstolen

Ingen adgang

Vogt (Tyskland) Dom afsagt den 26. september 1995. Sagsnummer 7/1994/454/535, offentliggjort som A 323 (5.1996 side 278) 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder 10.2.2. Staternes margin ved udøvelsen af deres skøn 11.1.2. Ret til foreningsfrihed Storkammer bestående af 19 dommere Klageren, en tysk statsborger, blev

Ingen adgang

Wojtas-Kaleta mod Polen Dom af 16. juli 2009 Klagesag nr. 20436/02 (5.2009 side 347) 10.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.5. Offentligt ansattes rettigheder 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund andres gode navn og rygte. Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager er journalist på det polske statsfjernsyn (TVP