Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 19 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Magyar Helsinki Bizottság mod Ungarn Dom af 8. november 2016 Klagesag nr. 18030/11 (1.2017 side 46) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Sagen vedrørte de ungarske

Ingen adgang

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. m.fl. mod Nederlandene Dom af 22. november 2012 Klagesag nr. 39315/06 (1.2013 side 46) 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines Wirtschaftlich gesunden Land- und Forstwirtschaftlichen Grundbesitzes mod Østrig Dom af 28. november 2013 Klagesag nr. 39534/07 (1.2014 side 52) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager er en forening

Ingen adgang

Kalda mod Estland Dom af 19. januar 2016 Klagesag nr. 17429/10 (2.2016 side 81) 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.1.4. Frihedsberøvede personers rettigheder Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager afsonede en livstidsdom og blev i fængslet nægtet adgang til tre internetsider, der indeholdt juridisk

Ingen adgang

Ahmet Yildirim mod Tyrkiet Dom af 18. december 2012 Klagesag nr. 3111/10 (2.2013 side 86) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker Kammer bestående af 7 dommere Dommen endnu ikke endelig Klager har en hjemmeside på Google Sites’ domnæne, hvor han udgiver sit akademiske arbejde og

Ingen adgang

Guerra m.fl. mod Italien Dom afsagt den 19. februar 1998. Sagsnummer 116/1996/735/932 (3.1999 side 120) 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet 8.1. Ret til respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker Storkammer bestående af 20 dommere

Ingen adgang

Lopes Gomes Da Silva mod Portugal Dom afsagt den 28. september 2000. Klagesag nr. 37698/97 (3.2001 side 136) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer bestående af 7

Ingen adgang

Cumpănă og Mazăre mod Rumænien Dom af 17. december 2004 Klagesag 33348/96 (2.2005 side 140) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Storkammer Et indgreb mod to

Ingen adgang

Pedersen og Baadsgaard mod Danmark Dom af 17. december 2004 Klagesag 49017/99 (2.2005 side 144) 6.1. Ret til retfærdig rettergang 6.1.5. Inden en rimelig frist 6.2. Krav om formodning for uskyld 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10

Ingen adgang

Haldimann m.fl. mod Schweiz Dom af 24. februar 2015 Klagesag nr. 21830/09 (3.2015 side 175) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed 10.1.3. Ret til at modtage og meddele oplysninger og tanker 10.2.2. Statens margin ved udøvelse af deres skøn 10.2.7. Nødvendigt i et demokratisk samfund for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder Kammer