Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 109 resultater for :

  • "10.1.1. Ret til ytringsfrihed" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Mikkelsen og Christensen mod Danmark - Dom af 24. maj 2011 Klagesag nr. 22918/08 (4.2011 side 299)

Mikkelsen og Christensen mod Danmark Dom af 24. maj 2011 Klagesag nr. 22918/08 (4.2011 side 299) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Afgørelsen er endelig Klagerne er journalister og blev hver idømt en bøde på 6000 DKK for at have købt ulovligt fyrværkeri i forbindelse med forberedelsen af en tv-dokumentar om import og

Ingen adgang

Ottan mod Frankrig - Dom af 19. april 2018 - Klagesag nr. 41841/12 (3.2018 side 51)

Ottan mod Frankrig Dom af 19. april 2018 Klagesag nr. 41841/12 (3.2018 side 51) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Sagen udsprang af en straffesag fra 2009, hvor en politimand blev frifundet for drabet på en ung mand af udenlandsk herkomst i forbindelse med en biljagt. En advokat, som havde

Ingen adgang

Diego Nafria mod Spanien - Dom af 14. marts 2002. Klagesag nr. 46833/99 (3.2002 side 152)

Diego Nafria mod Spanien Dom af 14. marts 2002. Klagesag nr. 46833/99 (3.2002 side 152) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes ikke at udgøre en krænkelse af klagers ret til ytringsfrihed, at klager, der var offentligt ansat, var blevet afskediget som følge af, at han i et brev til ledelsen på sin

Ingen adgang

Dilipak mod Tyrkiet - Dom af 15. september 2015 Klagesag nr. 29680/05 (6.2015 side 392)

Dilipak mod Tyrkiet Dom af 15. september 2015 Klagesag nr. 29680/05 (6.2015 side 392) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig Klager skrev en avisartikel, der indeholdt kritik af højtstående militærpersoner, herunder at visse generaler fremsatte falske advarsler om påstået fremgang for

Ingen adgang

Stambuk mod Tyskland - Dom af 17. oktober 2002. Klagesag nr. 37928/97 (2.2003 side 084)

Stambuk mod Tyskland Dom af 17. oktober 2002. Klagesag nr. 37928/97 (2.2003 side 084) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det fandtes at udgøre en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 10, at klager, der var læge, var blevet idømt en disciplinær straf i anledning af en artikel, der omhandlede en

Ingen adgang

Lesnik mod Slovakiet - Dom af 11. marts 2003. Klagesag nr. 35640/97 (4.2003 side 186)

Lesnik mod Slovakiet Dom af 11. marts 2003. Klagesag nr. 35640/97 (4.2003 side 186) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det udgjorde ikke en krænkelse af artikel 10 om ytringsfrihed, at en person, hvis politianmeldelse af en forretningsforbindelse var blevet afvist, blev idømt 4 måneders betinget fængsel for at

Ingen adgang

Scherer (Schweiz) - Dom afsagt den 22. april 1994. Sagsnummer 14/1993/414/493, offentliggjort som A 287 (1.1995 side 041)

Scherer (Schweiz) Dom afsagt den 22. april 1994. Sagsnummer 14/1993/414/493, offentliggjort som A 287 (1.1995 side 041) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 9 dommere Medens sagen verserede for Kommissionen, døde klageren, hvilket dennes advokat imidlertid først fremsendte underretning om over 1 år senere, da sagen

Ingen adgang

Unabhängige Initiative Informationsvielfalt mod Østrig - Dom af 26. februar 2002. Klagesag nr. 28525/95 (3.2002 side 140)

Unabhängige Initiative Informationsvielfalt mod Østrig Dom af 26. februar 2002. Klagesag nr. 28525/95 (3.2002 side 140) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Det var i strid med artikel 10 at nedlægge forbud mod en forenings fremsættelse af ytringer, der karakteriserede et politisk parti handlinger som tilskyndende

Ingen adgang

Becker mod Norge - 'Dom af 5. oktober 2017 - Klagesag nr. 21272/12 (4.2017 side 71)

Becker mod Norge Dom af 5. oktober 2017 Klagesag nr. 21272/12 (4.2017 side 71) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endelig Klager var journalist og havde baseret på oplysninger fra kilden X skrevet en artikel om, at der var risiko for, at Det Norske Olieselskab ville gå konkurs. Efter artiklens

Ingen adgang

Palomo Sánchez m.fl. mod Spanien - Dom af 12. september 2011 Klagesag nr. 28955/06, 28957/06, 28959/06 og 28964/06 (6.2011 side 395)

Palomo Sánchez m.fl. mod Spanien Dom af 12. september 2011 Klagesag nr. 28955/06, 28957/06, 28959/06 og 28964/06 (6.2011 side 395) 10.1.1. Ret til ytringsfrihed Storkammer bestående af 17 dommere Klagerne arbejdede for selskabet P. og stiftede i 2001 en fagforening, der udgav et månedligt nyhedsbrev. Forsiden af marts 2002- udgaven viste en