Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 11 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "1.0.2. Inden for deres jurisdiktion" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Hirsi Jamaa m.fl. mod Italien Dom af 23. februar 2012 Klagesag nr. 27765/09 (2.2012 side 83) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 3.0.2. Umenneskelig eller nedværdigende behandling 3.0.4. Udlevering, udvisning, deportation, afvisning 13.0.1. Adgang til et effektivt retsmiddel for en national myndighed ved krænkelse

Ingen adgang

M.N. m.fl. mod Belgien Dom af 5. maj 2020 Klagesag nr. 3599/18 (2. 2020 side 111) 1.0.1. Generelt 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion Storkammer Dommen er endelig Konventionen finder ikke anvendelse i forhold til visumansøgninger indgivet på ambassader og konsulater, og Menneskerettighedsdomstolen afviste derfor klagen. Sagen angik et syrisk

Ingen adgang

Issa m.fl. mod Tyrkiet Dom af 16. november 2004 Klagesag nr. 31821/96 (2.2005 side 128) 1.0.2 Inden for deres jurisdiktion Kammer bestående af 7 dommere Tyrkiet foretog i foråret 1995 en militær operation i det nordlige Irak med det formål at forfølge og uskadeliggøre kurdiske terrorister, som søgte tilflugt i området. Mens den militære

Ingen adgang

Markovic m.fl. mod Italien Dom af 14. december 2006 Klagesag nr. 1398/03 (3.2007 side 177) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 6.1.3. Krav på rettergang Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klagerne var nære familiemedlemmer til fem personer, som blev dræbt ved bombningen af en radio- og tvstation under NATO’s luftangreb

Ingen adgang

Artikel 1 1.0.1 Generelt Hanan mod Tyskland (2.2021 side 75) 1.0.2 Inden for deres jurisdiktion Hanan mod Tyskland (2.2021 side 75) Carter mod Rusland (4.2021 side 188) Artikel 2 2.1.1 Enhvers ret til livet skal være beskyttet Hanan mod Tyskland (2.2021 side 75) Kurt mod Østrig (3.2021 side 149) Carter mod Rusland (4

Ingen adgang

Medvedyev m.fl. mod Frankrig Dom af 29. marts 2010 Klagesag nr. 3394/03 (3.2010 side 218) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 5.3. Enhver, der anholdes, skal ufortøvet stilles for en dommer eller anden

Ingen adgang

Saddam Hussein mod bl.a. Danmark Afgørelse af 14. marts 2006 Klagesag nr. 23276/04 (4.2006 side 236) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion Kammer bestående af 7 dommere Sagens klager, der er tidligere præsident for Irak, blev efter en amerikansk ledet invasion af Irak arresteret og sidenhen overgivet til de irakiske myndigheder. Klageren

Ingen adgang

Manoilescu og Dobrescu mod Rumænien Dom af 3. marts 2005 Klagesag nr. 60861/00 (4.2005 side 255) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 6.1.3. Krav på en rettergang I.I.I. Ret til respekt for ejendomsret Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Klagerne var arvinger til A.D., som havde ejet en bygning, der i 1950 blev

Ingen adgang

Al-Skeini m.fl. mod Storbritannien Dom af 7. juli 2011 Klagesag nr. 55721/07 (4.2011 side 305) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 2.1.1. Enhvers ret til livet skal være beskyttet Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig I 2003 var Storbritannien en del af koalitionen, som invaderede Irak for at fjerne Baath-styret. Koalitionen

Ingen adgang

Al-Jedda mod Storbritannien Dom af 7. juli 2011 Klagesag nr. 27021/08 (4.2011 side 311) 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion 5.1.2. Berøvelse af friheden Storkammer bestående af 17 dommere Klager fik britisk statsborgerskab i 2000, men rejste i september 2004 tilbage til sit gamle hjemland, Irak, hvor han blev arresteret af amerikanske