Søgeresultater

Viser 1 - 2 af 2 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "1.0.1. Generelt" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

M.N. m.fl. mod Belgien Dom af 5. maj 2020 Klagesag nr. 3599/18 (2. 2020 side 111) 1.0.1. Generelt 1.0.2. Inden for deres jurisdiktion Storkammer Dommen er endelig Konventionen finder ikke anvendelse i forhold til visumansøgninger indgivet på ambassader og konsulater, og Menneskerettighedsdomstolen afviste derfor klagen. Sagen angik et syrisk

Ingen adgang

Artikel 1 1.0.1 Generelt Hanan mod Tyskland (2.2021 side 75) 1.0.2 Inden for deres jurisdiktion Hanan mod Tyskland (2.2021 side 75) Carter mod Rusland (4.2021 side 188) Artikel 2 2.1.1 Enhvers ret til livet skal være beskyttet Hanan mod Tyskland (2.2021 side 75) Kurt mod Østrig (3.2021 side 149) Carter mod Rusland (4