Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • " IV.2.1. Enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Garib mod Nederlandene Dom af 6. november 2017 Klagesag nr. 43494/09 (1.2018 side 57) IV.2.1. Enhver, der lovligt befinder sig en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted IV.2.4. Restriktioner inden for særlige områder Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager var eneforsørger af

Ingen adgang

De Tommaso mod Italien Dom af 23. februar 2017 Klagesag nr. 43395/09 (2.2017 side 83) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed IV.2.1. Enhver, der lovligt befinder sig en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted Storkammer bestående af 17 dommere Dommen er endelig Klager blev ved en domstolsafgørelse

Ingen adgang

Piermont (Frankrig) Dom afsagt den 27. april 1995. Sagsnummer 5/1994/452/531-532, offentliggjort som A 314 (3.1996 side 167) 10.2.4. Nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til territorial integritet eller offentlig tryghed IV.2.1. Enhver, der lovligt befinder sig en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge

Ingen adgang

Enhver, der lovligt befinder sig en stats område, skal kunne færdes frit og frit kunne vælge sit opholdssted IV.2.2 Enhver har ret til at forlade ethvert land, herunder sit eget IV.2.3 Nødvendige begrænsninger i disse rettigheder i et demokratisk samfund IV.2.4 Restriktioner inden for særlige områder Artikel 3 i 4. Tillægsprotokol IV.3