Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater for :

EU-Ret & Menneskeret x
  • "5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov" x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Schwabe og M.G. mod Tyskland Dom af 1. december 2011 Klagesag nr. 8080/08 og 8577/08 (1.2012 side 20) 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse 11.1.1. Ret til

Ingen adgang

S., V. og A. mod Danmark Dom af 22. oktober 2018 Klagesager nr. 35553/12, 36678/12 og 36711/12 (4. 2018 side 22) 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden frihedsberøvelse Storkammer bestående af 17

Ingen adgang

Göthlin mod Sverige Dom af 16. oktober 2014 Klagesag nr. 8307/11 (1.2015 side 52) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov Kammer bestående af 7 dommere Dommen er endnu ikke endelig

Ingen adgang

Ostendorf mod Tyskland Dom af 7. marts 2013 Klagesag 15598/08 (3.2013 side 134) 5.1.1. Ret til frihed og personlig sikkerhed 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.1.5. Lovlig anholdelse eller anden

Ingen adgang

hører til de normale borgerpligter Artikel 5 5.1.1 Ret til frihed og personlig sikkerhed Terhes mod Rumænien (2.2021 side 86) Denis og Irvine mod Belgien (3.2021 side 145) 5.1.2 Berøvelse af friheden 5.1.3 Lovlig frihedsberøvelse efter domfældelse 5.1.4 Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at

Ingen adgang

Epple mod Tyskland Dom af 24. marts 2005 Klagesag nr. 77909/01 (4.2005 side 262) 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov Kammer bestående af 7 dommere Menneskerettighedsafgørelser Det var blevet annonceret, at der på øen Lindau

Ingen adgang

Benham (Storbritannien) Dom afsagt den 10. juni 1996. Sagsnummer 7/1995/513/597 (5.1997 side 313) 5.1.4. Lovlig anholdelse for ikke at efterkomme en domstols lovlige påbud eller for at sikre efterkommelsen af en forpligtelse, der er pålagt ved lov 5.5. Ret til erstatning for frihedsberøvelse i strid 6.1.4.2. Ret til