Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 49 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Vibe Ulfbeck x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Erstatningsretlige grænseområder I (3. udg.)

Erstatningsretlige grænseområder I (3. udg.)

Professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar

Vibe Ulfbeck

I bogen ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og uden for kontrakt. Ud fra denne synsvinkel gives i første del af bogen en introduktion til forskellige former for professionsansvar samt ledelsesansvar, og i anden del beskrives udvalgte produktansvarsemner. Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i faget specialiseret erstatningsret ved Københavns Universitet, men henvender sig også til praktikere, der arbejder med erstatningsspørgsmål i relation til rådgivning, ledelse og produktansvar.

Ingen adgang
Omslag Køb (6. udg.)

Køb (6. udg.)

Dansk indenlandsk købsret

Joseph Lookofsky og Vibe Ulfbeck

Bogen Køb handler om dansk indenlandsk købsret, det vil sige køb af løsøre i henhold til Købeloven af 1906 med senere ændringer, KBL. De første ni kapitler omfatter KBL-reglerne for civilkøb og køb mellem handlende, hvorimod forbrugerkøbets særregler drøftes i et kapitel for sig. I denne 6. udgave har forfatterne taget højde for den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelse af bogens 5. udgave (2020). Kapitlet om forbrugerkøbets særregler er opdateret med de EU-forbrugerretlige direktiver, som siden januar 2022 har været en del af gældende (købs)ret. Det er fortsat tanken at give en introduktion til de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en introduktion til nogle mere almindelige obligationsretlige regler – set i lyset af internationale påvirkninger. Joseph Lookofsky er dr.jur. og professor emeritus i formueret ved Københavns Universitet. Vibe Ulfbeck er dr.jur. og professor i formueret ved Københavns Universitet, hvor hun er leder af CEPRI (Centre for Private Governance).

Ingen adgang
Omslag Lærebog i aftaleret (2. udg.)

Lærebog i aftaleret (2. udg.)

Ole Hansen og Vibe Ulfbeck

Lærebog i aftaleret giver en grundlæggende og pædagogisk indføring i aftalerettens grundlæggende regler og bærende hensyn. Bogen lægger vægt på præsentationen af aftalerettens kerneproblemer om aftalers indgåelse, fortolkning og gyldighed, samt reglerne om fuldmagt. Den nye udgave er opdateret med bl.a. henvisninger til nyere retspraksis og henvisninger til relevant nyere litteratur.

Ingen adgang
Omslag Sundhedsfremme på arbejdspladsen (1. udg.)

Sundhedsfremme på arbejdspladsen (1. udg.)

– arbejdsmiljøretlige, arbejdsretlige og arbejdsskaderetlige perspektiver

Vibe Ulfbeck og Andreas Bloch Ehlers

Antologien består af fire artikler, der beskæftiger sig med det aktuelle tema om ”Sundhedsfremme på arbejdspladsen” i en arbejdsmiljøretlig, arbejdsretlig og arbejdsskaderetlig kontekst. Artiklerne er udarbejdet af forskere fra CEVIA (Center for Virksomhedsansvar) og WELMA (Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Antologien har til formål at redegøre for den retlige regulering, der har betydning for virksomhedernes rettigheder og pligter i forhold til medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed. Antologien er udarbejdet inden for rammerne af et projekt om ”Virksomhedens ansvar for fysisk og psykisk sundhed på arbejdspladsen”, der i 2012 opnåede økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Ingen adgang

Arbejdstagerskader i et virksomhedsperspektiv – privat og offentlig regres

Vibe Ulfbeck

Ingen adgang

Kommunalt erstatningsansvar for mangelfuld specialundervisning

– HD af 12/2 2010 (U2010.1394H)

Vibe Ulfbeck

Ingen adgang

Virksomhedsansvar for beskyttelse af miljø og menneskerettigheder i værdikæder

– fra ansvar for at tage kontrol til ansvar for ikke at tage kontrol

Vibe Ulfbeck

Artiklen behandler virksomhedens ansvar for overholdelse af klima-/bæredygtighedsforpligtelser i dens værdikæde. Det vises, hvordan dette ansvar hidtil har været et ansvar for at ’tage kontrol’, idet det primært er blevet pålagt virksomheder, der (frivilligt) har involveret sig aktivt i deres værdikæder, der er blevet pålagt ansvar, mens et nyt direktivforslag tager det omvendte udgangspunkt og pålægger virksomheder ansvar for ’ikke at tage kontrol’. De erstatningsretlige dimensioner af direktivforslaget for virksomheden undersøges nærmere, og det påpeges, at forslaget fører til nye dilemmaer og erstatningsretlige udfordringer.

Ingen adgang

Ansvar over for borgeren når private aktører leverer velfærdsydelser – Markedsgørelse eller ligebehandling?

Vibe Ulfbeck

Ingen adgang

Forord til temanummer om udlicitering af velfærdsydelser

Vibe Ulfbeck

Ingen adgang

Den nye Formueret

Vibe Ulfbeck