Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 25 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Peter Vedel Kessing x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention BD. 1-2 (3. udg.)

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention BD. 1-2 (3. udg.)

med kommentarer

Peer Lorenzen, Jonas Christoffersen, Nina Holst-Christensen, Peter Vedel Kessing, Sten Schaumburg-Müller, og Jens Vedsted-Hansen

Der findes et utal af menneskerettighedskonventioner. Det, der adskiller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra de andre, er etableringen af et effektivt håndhævelsessystem i form af en fælles europæisk domstol. Denne domsstol kan træffe bindende afgørelser for medlemsstaterne på grundlag af klager fra enkeltpersoner, der føler sig krænket i deres konventionsmæssige rettigheder.

Ingen adgang

Fortrænger forpligtelsen til at bekæmpe terrorisme staters menneskeretlige og humanitærretlige forpligtelser?

Peter Vedel Kessing

Ingen adgang

Menneskerettighedernes anvendelsesområde - Skal danske styrker i udlandet overholde Danmarks menneskeretlige forpligtelser?

Peter Vedel Kessing

Ingen adgang

Strafcelle – isolation af indsatte i danske fængsler

Peter Vedel Kessing

Ingen adgang

Højesteret i krig

– Hvornår er Danmark ansvarlig for menneskerettighedsbrud begået af andre stater under internationale militære operationer?

Peter Vedel Kessing

Danmark har i de seneste årtier med bred opbakning fra Folketinget ført en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik og udsendt danske soldater til en række internationale militære operationer i verdens brændpunkter som deltagere i en militærkoalition. Danske soldater har været – og vil også fremover komme – i krig. En krig, der har bredt sig til de danske retssale. Artiklen belyser og drøfter Højesterets praksis for, hvornår danske soldater kan blive erstatningsansvarlige for menneskerettighedsbrud begået af koalitionspartnere under internationale militære operationer.

Fodnoter

1

. Jf. Ole Wæver, Danmark i krig, igen og igen, i Peter Vedel Kessing & Andreas Laursen, Robust Mandat – juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede, DJØF, 2016, s. 19-41.

2

. Om såkaldt »lawfare«, hvor krigen også udkæmpes med retlige standarder i retslige processer, se bl.a. David Kennedy, Of War and Law, 2006, Princeton University Press.

Ingen adgang

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions anvendelse under internationale FN-operationer

Peter Vedel Kessing

Ingen adgang

Økonomisk støtte til terrorvirksomhed

HD af 25.03.2009 (U 2009.1453 H)

Peter Vedel Kessing

Ingen adgang

Våbendroner – likvidering eller legitim magtudøvelse? (2.2013 side 59)

Peter Vedel Kessing

Ingen adgang

Kort Nyt - Danmark dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – En kommentar til Savran mod Danmark (4. 2019 side 3)

Peter Vedel Kessing

Ingen adgang

Ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kræver ændring af humanitær opholdstilladelse (1. 2017 side 3)

Peter Vedel Kessing