Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 68 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Peter Pagh x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt - Titler og Indhold x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang
Omslag Offentlige myndigheders erstatningsansvar (1. udg.)

Offentlige myndigheders erstatningsansvar (1. udg.)

Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup, Niels Fenger, og red

Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.

Ingen adgang

Er en stiltiende tilladelse en ikke-afgørelse?

Peter Pagh

Ingen adgang

Servitutters gyldighed og håndhævelse efter planloven – en kommentar til UfR 2011.2028 H

Peter Pagh

Ingen adgang

Risiko-virksomheder – eksterne beredskabsplaner og information af offentligheden

Peter Pagh

Ingen adgang

Miljørettens udfordring

PETER PAGH

Ingen adgang

Lov og orden på miljøområdet – myter og realitet

PETER PAGH

Ingen adgang

Søgsmålsfristers anvendelsesområde i miljøsager – med kommentar til nyere retspraksis

Peter Pagh

Ingen adgang

Efter Korsbæks død: Hvordan undgår domstolene at blive spændt for politiske sager?

PETER PAGH

Ingen adgang

Undersøgelsespåbud og nova ved flere forurenere

– og om forureneransvar, der opstår efter påbuddet er meddelt med kommentarer til nye principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Peter Pagh

Ingen adgang

Skal den lovlige forurening fordeles mellem flere forurenere?

– med kommentar til Natur- og Miljøklagenævnets to afgørelser af 19/12 2013 om lugtgener fra to grovvarevirksomheder ved Aarhus Havn

Peter Pagh