Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 67 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Peter Pagh x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup, Niels Fenger, og red

Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.

Ingen adgang

Hvornår gælder jordforureningslovens § 43 om flere forurenere?

med kommentarer til tre nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Peter Pagh

Ingen adgang

Skal den lovlige forurening fordeles mellem flere forurenere?

– med kommentar til Natur- og Miljøklagenævnets to afgørelser af 19/12 2013 om lugtgener fra to grovvarevirksomheder ved Aarhus Havn

Peter Pagh

Ingen adgang

Kan et område vokse ulovligt ind og ud af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3?

Om sondringen mellem ulovlige handlinger og ulovlige undladelser og om handlinger på fremmed ejendom

Peter Pagh

Ingen adgang

Hvem har ansvaret for efterladt forurening, når virksomheden lukker?

– om ansvarssuccession, EU-regler og regulering af ansvar ved bekendtgørelse

Peter Pagh

Ingen adgang

Peter Pagh

Ingen adgang

Undersøgelsespåbud og nova ved flere forurenere

– og om forureneransvar, der opstår efter påbuddet er meddelt med kommentarer til nye principielle afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Peter Pagh

Ingen adgang

Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald

kommentar til EU-Domstolens dom i sag C-358/11 og ny VL-dom om affaldsafgift

Peter Pagh

Ingen adgang

Når påbud om oprydning af forurening på fremmed ejendom ikke kan håndhæves

kommentar til UfR 2013.2454 V om tålepåbud efter jordforureningslovens § 44

Peter Pagh

Ingen adgang

Tvivl om gyldigheden af støjbekendtgørelsen og tilladelser til vindmølleparker

– om rækkevidden og retsvirkningen af SMV-direktivet efter to nye EU-domme

Peter Pagh