Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 32 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Peter Arnt Nielsen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

PETER ARNT NIELSEN

Ingen adgang

PETER ARNT NIELSEN

Ingen adgang

Jurisdiction in Contract – a Tortiously Drafted Provision?

Anmeldelse af KETILBJØRN HERTZ: Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention. 317 s. DJØF 1998.

PETER ARNT NIELSEN

Ingen adgang

ANMELDELSE: Romkonventionen i svensk ret Anmeldelse af LENNART PÅLSSON: Romkonventionen.

Tillämplig lag för avtalsförpliktelser. 188 s. Norstedts Juridik 1998.

PETER ARNT NIELSEN

Ingen adgang

PETER ARNT NIELSEN

Ingen adgang

PETER ARNT NIELSEN

Ingen adgang

PETER ARNT NIELSEN

Ingen adgang

Peter Arnt Nielsen

Forfatteren redegør for og analyserer de nye regler i ægtefællelovens afsnit VI om lovvalget for formueforholdet mellem ægtefæller. De nye regler er inspireret af dels ændringen af Den Nordiske Ægteskabskonvention i 2006, dels EU’s Ægteskabsforordning fra 2016. De nye lovregler er et markant brud med de gamle regler, som blev skabt i retspraksis og stammer fra Ørsteds tid. I 1990’erne blev de gamle regler kritiseret, og med en åbenbart urimelig dom fra 2002 blev det klart, at området skulle lovreguleres. De nye regler bygger i langt overvejende grad på de udkast til regler, som Retsvirkningslovudvalget foreslog i Betænkning 1552/2015. Det konkluderes, at de nye regler er meget moderne og imødekommer internationale ægtepars behov for begrænset partsautonomi, ligesom de lovvalgsregler, der gælder, når der ikke er aftalt et lovvalg, er meget hensigtsmæssige. Også de lovfastsatte begrænsninger for lovvalget er særdeles rimelige. Endelig er både loven og forarbejderne testet i retspraksis.

Ingen adgang

Allan Philip og Peter Arnt Nielsen

Ingen adgang

Peter Arnt Nielsen og Lars Lindencrone Petersen

Med den foreliggende 17. udgave af Dansk erhvervsret er fremstillingen ført ajour, således at den afspejler gældende ret pr. 1. juli 2022. Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret. Som supplement til bogen udsendes en lovsamling.