Søgeresultater

Viser 1 - 6 af 6 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Pernille Boye Koch x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
  • Arkiv: Aktuelt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Offentlighed og aktindsigt i kommunerne – en undersøgelse af praksis

Pernille Boye Koch

Ingen adgang

Retsgrundlag for efterretningstjenester i en ny tid

Pernille Boye Koch

Nye retsgrundlag for de danske efterretningstjenester er i støbeskeen. Der kan næppe herske tvivl om, at sådanne nye lovregler bliver nødt til at forholde sig mere direkte til efterretningstjenesternes nye arbejdsformer foranlediget af den teknologiske udvikling. Det følger således af nyere principielle domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der skal indarbejdes en række mere konkrete retsgarantier i de nationale retsgrundlag, hvis efterretningstjenesternes aktiviteter fortsat skal være i overensstemmelse med retten til privat- og familieliv i EMRK art. 8. I artiklen analyseres den nye retspraksis, idet der særligt sættes fokus på kravene til efterretningstjenesternes indhentning af rådata og udveksling af sådanne data med andre landes efterretningsaktører.

Ingen adgang

Dansen om regeringserklæringen – en forfatningsretlig kommentar til PET-kommissionens beretning

Pernille Boye Koch

Ingen adgang

Søgsmålsret for kommune i planlovssag

HD af 22/1 2007 (U 2007.1074 H)

Pernille Boye Koch

Ingen adgang

Hensynet til offentlige ressourcer – et paradigmeskift ved afgørelser om aktindsigt?

Rikke Gottrup og Pernille Boye Koch

Ingen adgang

Særlige rådgivere, partipolitik og aktindsigt

Pernille Boye Koch og Birgitte Poulsen