Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 38 resultater for

  • Forfatter eller redaktør: Nell Rasmussen x
  • Adgangstype: Alt indhold x
  • Søgeniveau: Alt x
Nulstil alt Tilpas søgning
Ingen adgang

Nell Rasmussen

LÆREBOG I FAMILIERET er en lærebog til brug for undervisningen i de juridiske områder på socialrådgiveruddannelserne. BOGEN BELYSER den retlige regulering af familiens interne og eksterne relationer og beskriver rammer og procedurer for behandlingen af forskellige familieretlige sager. BOGEN TAGER UDGANGSPUNKT I de retlige problemstillinger, som socialrådgivere i den sociale forvaltning og andre myndigheder og institutioner møder og skal være i stand til at vejlede om. Derfor behandles overordnet samspillet mellem den privatretlige og offentligretlige regulering af familiers forhold. Der gives eksempler fra administrativ og domstolspraksis om familieretlige konflikter, og den sociale forvaltnings rolle i forhold til familieretlige myndigheder inddrages. MÅLGRUPPER FOR LÆREBOG I FAMILIERET er først og fremmest studerende på grund- og videreuddannelserne for socialrådgivere og på efteruddannelsesforløb om børn og familiespørgsmål. Bogen kan også anvendes som håndbog af sagsbehandlere i socialforvaltninger og andre sociale institutioner.
Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen

Ingen adgang

Nell Rasmussen